Netaansluiter (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Netaansluiter?

Je installeert en onderhoudt netwerken.
Deze netwerken zijn voor water, riolering of gas en transport- en distributieleidingen van vloeistoffen of gassen.
Je werkt volgens de veiligheidsregels. 

Een bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden. 


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Rioollegger


           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Rioollegger

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Plaatser boven- en ondergrondse leidingen