Inspecteur land- en tuinbouw (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Inspecteur land- en tuinbouw?

Je controleert of diagnosticeert (toezicht houden, stalen afnemen, metingen uitvoeren) productieplaatsen (veeteelt, slachthuizen, ...) en opslagruimtes (koelkamer, silo, ...).
Je handelt volgens de hygiëne-, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften. 

Bijkomende activiteiten kunnen zijn:
- conformiteitscontroles uitvoeren
- overtreders van de voorschriften verbaliseren
- een team coördineren.           

Beroepssector