Bemiddelaar openbaar leven (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Bemiddelaar openbaar leven?

Je voert bemiddelingsacties uit bij een doelgroep of bij organisaties.
Het doel is de sociale cohesie te versterken. Je bemiddelt en zo creëer je of herstel je de relatie .
Je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen twee partijen. Het kan gaan over de relatie tussen personen of de relatie tussen een persoon en een organisatie.
Bijkomende activiteit kan zijn: een bemiddelingsteam coördineren.           

Beroepssector