Bemiddelaar openbaar leven (M/V/X)

Wat is, wat doet een bemiddelaar openbaar leven?

Je voert bemiddelingsacties uit bij een doelgroep of bij organisaties.
Het doel is de sociale cohesie te versterken. Je bemiddelt en zo creëer je of herstel je de relatie .
Je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen twee partijen. Het kan gaan over de relatie tussen personen of de relatie tussen een persoon en een organisatie.
Bijkomende activiteit kan zijn: een bemiddelingsteam coördineren.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bemiddelaar openbaar leven te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Wil je meer weten? 

Bemiddelaar openbaar leven (M/V/X)

Wat is, wat doet een Bemiddelaar openbaar leven?

Je voert bemiddelingsacties uit bij een doelgroep of bij organisaties.
Het doel is de sociale cohesie te versterken. Je bemiddelt en zo creëer je of herstel je de relatie .
Je draagt bij aan de oplossing van conflicten tussen twee partijen. Het kan gaan over de relatie tussen personen of de relatie tussen een persoon en een organisatie.
Bijkomende activiteit kan zijn: een bemiddelingsteam coördineren.


 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Bemiddelaar openbaar leven te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector