Academicus (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Academicus?

  • Je geeft les (college) in een hogeschool of universiteit.
  • Je begeleidt studenten en geeft hen advies. Je doet fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
  • Je publiceert over deze onderzoeken.
  • Je neemt deel aan de ontwikkeling en de verspreiding van kennis. 
  • Soms ben je verantwoordelijk voor een vakgroep of faculteit.
  • Je werk in instellingen voor hoger onderwijs samen met verschillende betrokkenen (instituten, openbare of publieke financiers, educatief en administratief personeel, ...). 
  • Je werk varieert naargelang het soort instelling en het type onderwijs en de onderwijs- en onderzoeksopdracht.  

Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Hoogleraar universitair onderwijs


           

Beroepssector

Wil je meer weten?