Diëtist (M/V/X)

Wat is, wat doet een diëtist?

Een diëtist geeft voedings- of dieetadvies aan een individu of een groep met de bedoeling de gezondheid in stand te houden of te bevorderen. Dit gebeurt al dan niet op geneeskundig voorschrift. Een diëtist handelt steeds evidence based en oefent zijn of haar job zowel uit in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Diëtist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Voedings- en dieetkunde (Professionele bachelor - HO )

HO - Postgraduaten

Diabeteseducator (Postgraduaat - HO )

Health coach (Postgraduaat - HO )

Voeding en oncologie (Postgraduaat - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een diëtiste: 1.500 euro netto

We vroegen aan A.D. (24) uit Mechelen hoeveel zij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik heb voeding- en dieetkunde gestudeerd (een professionele Bachelor-opleiding). In functie van deze studie heb ik stage gelopen bij het multiple sclerose centrum in Melsbroek en in het Algemeen Ziekenhuis Imelda in Bonheiden (in de grootkeuken en op de dienst cardiale revalidatie). Twee erg multidisciplinaire stages waarbij ik veel heb geleerd. Nadien had ik geluk: ik kreeg meteen een vervangingscontract aangeboden bij AZ Imelda op dezelfde dienst, eerst om een collega te vervangen die met bevallingsverlof ging en nadien voor een collega met een jaar tijdskrediet. Bij de cardiale revalidatie begeleid ik patiënten met hart- en vaatziekten voor en na de ingreep. Zij komen drie keer per week trainen en dan volg ik mee hun proces op. Dat vind ik ook het leukst: je gaat echt samen met de patiënten zoeken naar een oplossing op maat en onderhoudt het contact.

Helaas komt aan dat vervangingscontract een einde en moet ik op zoek naar iets nieuws. Momenteel heb ik me al wel ingeschreven voor een postgraduaat rond begeleiding van diabetici, dat kan ik combineren met een halftijdse job. Hopelijk vind ik iets even leuks als deze ervaring.

Doe je je job graag?

Ik heb het wel getroffen om meteen aan de slag te kunnen in het ziekenhuis. Het is erg gevarieerd werken, want je komt met patiënten en specialisten van verschillende departementen in aanraking. Als diëtiste overleg ik bijvoorbeeld met de psycholoog en arts over het totaalbeeld van de patiënten die we behandelen en zo kun je ook iets in team bespreken en extra advies inwinnen. Dat multidisciplinaire aspect en de opvolging van patiënten op langere termijn spreken mij enorm aan.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Wil je meer weten?Interessante links


VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Diëtist (M/V/X)

Wat is, wat doet een Diëtist?

Een diëtist geeft voedings- of dieetadvies aan een individu of een groep met de bedoeling de gezondheid in stand te houden of te bevorderen. Dit gebeurt al dan niet op geneeskundig voorschrift. Een diëtist handelt steeds evidence based en oefent zijn of haar job zowel uit in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Diëtist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Voedings- en dieetkunde (Professionele bachelor - HO )

HO - Postgraduaten

Diabeteseducator (Postgraduaat - HO )

Health coach (Postgraduaat - HO )

Voeding en oncologie (Postgraduaat - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een diëtiste: 1.500 euro netto

We vroegen aan A.D. (24) uit Mechelen hoeveel zij verdient …

Wat doe je voor job?

Ik heb voeding- en dieetkunde gestudeerd (een professionele Bachelor-opleiding). In functie van deze studie heb ik stage gelopen bij het multiple sclerose centrum in Melsbroek en in het Algemeen Ziekenhuis Imelda in Bonheiden (in de grootkeuken en op de dienst cardiale revalidatie). Twee erg multidisciplinaire stages waarbij ik veel heb geleerd. Nadien had ik geluk: ik kreeg meteen een vervangingscontract aangeboden bij AZ Imelda op dezelfde dienst, eerst om een collega te vervangen die met bevallingsverlof ging en nadien voor een collega met een jaar tijdskrediet. Bij de cardiale revalidatie begeleid ik patiënten met hart- en vaatziekten voor en na de ingreep. Zij komen drie keer per week trainen en dan volg ik mee hun proces op. Dat vind ik ook het leukst: je gaat echt samen met de patiënten zoeken naar een oplossing op maat en onderhoudt het contact.

Helaas komt aan dat vervangingscontract een einde en moet ik op zoek naar iets nieuws. Momenteel heb ik me al wel ingeschreven voor een postgraduaat rond begeleiding van diabetici, dat kan ik combineren met een halftijdse job. Hopelijk vind ik iets even leuks als deze ervaring.

Doe je je job graag?

Ik heb het wel getroffen om meteen aan de slag te kunnen in het ziekenhuis. Het is erg gevarieerd werken, want je komt met patiënten en specialisten van verschillende departementen in aanraking. Als diëtiste overleg ik bijvoorbeeld met de psycholoog en arts over het totaalbeeld van de patiënten die we behandelen en zo kun je ook iets in team bespreken en extra advies inwinnen. Dat multidisciplinaire aspect en de opvolging van patiënten op langere termijn spreken mij enorm aan.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Wil je meer weten?Interessante links


VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist