Di�tist (M/V/X)

Wat is, wat doet een di�tist?

Een diëtist geeft voedings- of dieetadvies aan een individu of een groep met de bedoeling de gezondheid in stand te houden of te bevorderen. Dit gebeurt al dan niet op geneeskundig voorschrift. Een diëtist handelt steeds evidence based en oefent zijn of haar job zowel uit in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Di�tist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Voedings- en dieetkunde (Professionele bachelor - HO )

HO - Postgraduaten

Diabeteseducator (Postgraduaat - HO )

Health coach (Postgraduaat - HO )

Oncologische diëtetiek (Postgraduaat - HO )

Voeding en oncologie (Postgraduaat - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Wil je meer weten?Interessante links


Beroepenfilm: Diëtist

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Di�tist (M/V/X)

Wat is, wat doet een Di�tist?

Een diëtist geeft voedings- of dieetadvies aan een individu of een groep met de bedoeling de gezondheid in stand te houden of te bevorderen. Dit gebeurt al dan niet op geneeskundig voorschrift. Een diëtist handelt steeds evidence based en oefent zijn of haar job zowel uit in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Di�tist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - Bachelor

Voedings- en dieetkunde (Professionele bachelor - HO )

HO - Postgraduaten

Diabeteseducator (Postgraduaat - HO )

Health coach (Postgraduaat - HO )

Oncologische diëtetiek (Postgraduaat - HO )

Voeding en oncologie (Postgraduaat - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist

 

Wil je meer weten?Interessante links


Beroepenfilm: Diëtist

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Diëtist