Arts-specialist (M/V/X)

Wat is, wat doet een arts-specialist?

Je hebt je na je basisopleiding als arts gespecialiseerd in een bepaalde tak van de geneeskunde. Dit beroep oefen je meestal uit in een ziekenhuis al dan niet gecombineerd met een eigen praktijk.
Dit zijn de mogelijke specialisaties:

 • geriatrie
 • pediatrie
 • anesthesie-reanimatie
 • cardiologie
 • dermatologie en venerologie
 • fysische geneeskunde en revalidatie
 • gastro-enterologie
 • gerechtelijke geneeskunde
 • gynaecologie en verloskunde
 • heelkunde
 • inwendige geneeskunde
 • psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • klinische biologie
 • medische oncologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nucleaire geneeskunde
 • oftalmologie
 • orthopedische geneeskunde
 • otorhinolaryngologie
 • pathologische anatomie
 • plastische, recontructieve en esthetische heelkunde
 • pneumologie
 • psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
 • röntgendiagnose
 • radiotherapie en oncologie
 • reumatologie
 • urgentiegeneeskunde
 • urologie
 • stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Arts-specialist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Geneeskunde (Academische bachelor - HO )

HO - Master

Geneeskunde (Master - HO )

HO - MA-na-MA

Specialistische geneeskunde (Master-na-master - HO )VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Wil je meer weten?Interessante links


Beroepeninfo: Orde van geneesheren
 

Arts-specialist (M/V/X)

Wat is, wat doet een Arts-specialist?

Je hebt je na je basisopleiding als arts gespecialiseerd in een bepaalde tak van de geneeskunde. Dit beroep oefen je meestal uit in een ziekenhuis al dan niet gecombineerd met een eigen praktijk.
Dit zijn de mogelijke specialisaties:

 • geriatrie
 • pediatrie
 • anesthesie-reanimatie
 • cardiologie
 • dermatologie en venerologie
 • fysische geneeskunde en revalidatie
 • gastro-enterologie
 • gerechtelijke geneeskunde
 • gynaecologie en verloskunde
 • heelkunde
 • inwendige geneeskunde
 • psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • klinische biologie
 • medische oncologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nucleaire geneeskunde
 • oftalmologie
 • orthopedische geneeskunde
 • otorhinolaryngologie
 • pathologische anatomie
 • plastische, recontructieve en esthetische heelkunde
 • pneumologie
 • psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
 • röntgendiagnose
 • radiotherapie en oncologie
 • reumatologie
 • urgentiegeneeskunde
 • urologie
 • stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Arts-specialist te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Geneeskunde (Academische bachelor - HO )

HO - Master

Geneeskunde (Master - HO )

HO - MA-na-MA

Specialistische geneeskunde (Master-na-master - HO )VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Wil je meer weten?Interessante links


Beroepeninfo: Orde van geneesheren