Biochemicus (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Biochemicus?

Je verricht onderzoek naar de effecten van levensmiddelen, drugs en medicijnen op het weefsel en de vitale organen van dieren en mensen.
Je onderzoekt de chemische samenstelling van normale en abnormale cellen en de chemische veranderingen daarin.
Als biochemicus kun je bijvoorbeeld:

  • de effecten analyseren van externe factoren, zoals voedsel, voedseladditieven, allergenen en geneesmiddelen, op de cellen in ons lichaam;
  • samen met genetici en artsen proeven uitvoeren om ziekten, genetische afwijkingen en andere stoornissen op te sporen;
  • de interacties tussen pesticiden en planten bestuderen en bijdragen tot de ontwikkeling van betere gewassen en milieuvriendelijke landbouwpraktijken.

Je werkt helpt de wetenschappelijke kennis vooruit en leidt zo tot betere voeding, geneesmiddelen en landbouwproducten.