Belastingadviseur - consulent (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Belastingadviseur - consulent?

Je lost belastingproblemen op voor bedrijven en particulieren.
Je treedt op als gemachtigde van de belastingplichtigen bij de belastingdienst en helpt bij het invullen van aangifteformulieren.
Je vervult formaliteiten en geeft adviezen op belastinggebied.

Belastingadviseur/-consulent is een gereglementeerd beroep.
Er zijn strikte toelatingsvoorwaarden, zo moet onder meer een stage van 3 jaar worden doorlopen, waarbij de stagiair minstens 1.000 uren per jaar aan zijn stage moet wijden; daarnaast zijn belastingconsulenten verplicht om jaarlijks een minimum van 40 uur aan hun beroepsvorming te besteden.        

Beroepssector

Wil je meer weten?