Archivaris (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Archivaris?

  • Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt beheer van een verzameling waardevolle documenten.
  • Deze documenten worden beheerd in een archief of een bibliotheek, of van het centraal archief van een onderneming .
  • Een archivaris is niet hetzelfde als een bibliothecaris.
  • Elke organisatie - overheidsorgaan, instelling, bedrijf of zelfs een persoon - is verantwoordelijk voor zijn handelen tegenover collega’s, werknemers, cliënten, de belastingen, de kiezers.
  • Daarvoor is een archief onontbeerlijk.
  • Het archief vormt de neerslag van dat handelen en de bron voor die verantwoordelijkheid.
  • Archivistiek is de studie naar het ontstaan van dat archief.
  • Archivistiek onderzoekt de factoren waarom dat ene stukje informatie wél en het andere stukje níet wordt bewaard. 


           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Archiefmedewerker

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Archiefdeskundige

VKS - Beroepskwalificatie niveau 7: Archivaris/Informatiebeheerder