Straathoekwerker (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Straathoekwerker ?

Je werkt als maatschappelijk assistent met kansarme jongeren, druggebruikers, prostituees of thuislozen en je zoekt ze op in hun eigen milieu.
Je probeert hun sociale leefsituatie te verbeteren door te luisteren, door informatie te bieden en te adviseren in sociale aangelegenheden.

Als buurtwerker geef je aan bewoners van een specifieke buurt hulp en advies in verband met allerlei sociale problemen en neem je initiatieven ter bevordering van de socio-culturele werking van die buurt.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bemiddelaar welzijn


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

        

Wil je meer weten?
Interessante links