Pastoraal werker - parochieassistent (M/V/X)

Wat is, wat doet een pastoraal werker - parochieassistent ?

Als pastoraal werk(st)ers oefen je namens de kerk een pastorale opdracht uit: in parochieverband, in een school, een verzorgingsinstelling, een pastorale sector of dienst.
Deze opdracht ontvangen zij van de bisschop na een theologische, pastorale en spirituele vorming.
De meeste pastoraal werkers oefenen hun pastorale opdracht uit naast \'een gewone job\'.
Enkelen zijn deeltijds of voltijds vrijgesteld en worden ook bezoldigd.
\'Parochieassistent(e)\' is de benaming van de pastoraal werker die in parochieverband werkzaam is en die de bezoldiging ontvangt vanwege het Ministerie van Justitie. Je hebt dan het statuut van bedienaar van de eredienst\'.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Pastoraal werker - parochieassistent te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Theologie en religiewetenschappen (Academische bachelor - HO )

Theology and religious studies (E) (Academische bachelor - HO )

HO - Master
HO - MA-na-MA


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Wil je meer weten? 

Pastoraal werker - parochieassistent (M/V/X)

Wat is, wat doet een Pastoraal werker - parochieassistent ?

Als pastoraal werk(st)ers oefen je namens de kerk een pastorale opdracht uit: in parochieverband, in een school, een verzorgingsinstelling, een pastorale sector of dienst.
Deze opdracht ontvangen zij van de bisschop na een theologische, pastorale en spirituele vorming.
De meeste pastoraal werkers oefenen hun pastorale opdracht uit naast 'een gewone job'.
Enkelen zijn deeltijds of voltijds vrijgesteld en worden ook bezoldigd.
'Parochieassistent(e)' is de benaming van de pastoraal werker die in parochieverband werkzaam is en die de bezoldiging ontvangt vanwege het Ministerie van Justitie. Je hebt dan het statuut van bedienaar van de eredienst'.


 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Pastoraal werker - parochieassistent te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Theologie en religiewetenschappen (Academische bachelor - HO )

Theology and religious studies (E) (Academische bachelor - HO )

HO - Master
HO - MA-na-MA


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector


 

Wil je meer weten?