Pastoraal werker - parochieassistent (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Pastoraal werker - parochieassistent ?

Als pastoraal werk(st)ers oefen je namens de kerk een pastorale opdracht uit: in parochieverband, in een school, een verzorgingsinstelling, een pastorale sector of dienst.
Deze opdracht ontvangen zij van de bisschop na een theologische, pastorale en spirituele vorming.
De meeste pastoraal werkers oefenen hun pastorale opdracht uit naast 'een gewone job'.
Enkelen zijn deeltijds of voltijds vrijgesteld en worden ook bezoldigd.
'Parochieassistent(e)' is de benaming van de pastoraal werker die in parochieverband werkzaam is en die de bezoldiging ontvangt vanwege het Ministerie van Justitie. Je hebt dan het statuut van bedienaar van de eredienst'.        

Beroepssector

Wil je meer weten?