Priester (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Priester?

In vele religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en het christendom is een priester een tussenpersoon tussen (de) God(en) en de (gelovige) mensen.
Een priester is meestal een man, maar kan ook een vrouw (priesteres) zijn, afhankelijk van de voorschriften van de betreffende godsdienst.

In de Katholieke Kerk is een priester een man die, na een opleiding van 6 à 7 jaar aan een seminarie of ander vormingsinstituut, van een bisschop de priesterwijding heeft ontvangen.
Door deze sacramentele wijding krijgt hij verdere bevoegdheid om 
sacramenten toe te dienen.
Opleiding?
Katholiek priester word je na een opleiding aan een seminarie.
Er zijn twee opleidingscentra in Vlaanderen: 
Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge,
Johannes XXIII-Seminarie, Herestraat 51, 3000 Leuven. Info: http://www.kerknet.be