Preventiearts (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Preventiearts?

Je plant, organiseert en voert medisch onderzoek uit.
Dit medisch onderzoek kan zowel individueel als collectief zijn.
Je werkt de medische dossiers bij van leerlingen, werknemers,... .
Screenings- en preventieacties gebeuren volgens de sociale reglementering en het beleid van Volksgezondheid.

Je herkent symptomen, crisissituaties...
Je weet welke maatregelen dienen genomen te worden bij bv. besmettelijke ziekten op school of welke acties hij kan voorstellen bij bv.verslaving van een werknemer.
Je kan de ernst van situaties inschatten, de werk-/schoolomgeving op risicofactoren evalueren, verbetervoorstellen formuleren...
Je weet wanneer moet doorverwezen worden naar een gespecialiseerd arts.
Soms hoort het coördineren van een team ook tot je opdracht .
Soms volg je een bijzondere doelgroep op (kinderen met een handicap, werknemers met beroepsziekten, ...).Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Beroepssector

Wil je meer weten?
Interessante links

VDAB - Beroepenfilm: Schoolarts