Medewerker spoorwegnet (M/V/X)

Wat is, wat doet een medewerker spoorwegnet ?

Je houdt toezicht op en coördineert de bewegingen van de passagiers- of goederentreinen.
Je geeft bevel tot vertrek van de treinen. Je houdt rekening met de planning.
Je staat in voor de beveiliging van de sporen en de perrons, het bedienen van de wissels en het aanpassen van de spoorwegsignalisatie.
Ingeval van storingen informeer je de reizigers en je regelt vervangtransport.
Ook kanje ingeval van probleemsituaties, de treintrajecten aanpassen.
Al deze acties gebeuren volgens vastgelegde procedures.
De veiligheid van goederen en personen staat centraal .
Je houdt rekening met de vereisten van het verkeer (uurroosters, snelheid ...) en onvoorziene omstandigheden (panne, technisch incident, vertraging ...).               
Bijkomend kan je
- de activiteiten van één of meerdere operationele afdelingen (station, standplaats, eindstation ...) organiseren,
- het treinverkeer coördineren (verkeersleiding in het centraal seinhuis, ...) van één of meerdere lijnen (metro, ...)
- een team leiden.      

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker spoorwegnet te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dispatcher spoorvervoer

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dispatcher spoorvervoer

 

Medewerker spoorwegnet (M/V/X)

Wat is, wat doet een Medewerker spoorwegnet ?

Je houdt toezicht op en coördineert de bewegingen van de passagiers- of goederentreinen.
Je geeft bevel tot vertrek van de treinen. Je houdt rekening met de planning.
Je staat in voor de beveiliging van de sporen en de perrons, het bedienen van de wissels en het aanpassen van de spoorwegsignalisatie.
Ingeval van storingen informeer je de reizigers en je regelt vervangtransport.
Ook kanje ingeval van probleemsituaties, de treintrajecten aanpassen.
Al deze acties gebeuren volgens vastgelegde procedures.
De veiligheid van goederen en personen staat centraal .
Je houdt rekening met de vereisten van het verkeer (uurroosters, snelheid ...) en onvoorziene omstandigheden (panne, technisch incident, vertraging ...).               
Bijkomend kan je
- de activiteiten van één of meerdere operationele afdelingen (station, standplaats, eindstation ...) organiseren,
- het treinverkeer coördineren (verkeersleiding in het centraal seinhuis, ...) van één of meerdere lijnen (metro, ...)
- een team leiden.      


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker spoorwegnet te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dispatcher spoorvervoer

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Dispatcher spoorvervoer