Medewerker groene ruimtes (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een medewerker groene ruimtes?

Je werkt in openlucht, je onderhoudt groene ruimtes (oevers van stromen, duinen, taluds, hagen, greppels, wandelpaden, ...) en je legt ze aan.
De werkzaamheden verschillen al naargelang het soort gebied waarin gewerkt wordt.
Het werk op het platteland verschilt van het werk aan de kust.
De medewerker zorgt er voor ook dat de variatie aan planten en dieren behouden blijft.
Het onderhouden van natuurgebieden is: schoonmaken, afval verzamelen, maaien, ... maar evenzeer: het onderhouden van paaltjes of speeltuinen, het metselen van muurtjes, ...
Je werkt volgens planning werken gebruikt het juiste materiaal.
Steeds wordt er gewerkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitrustingen installeren voor het behoud van de kust, een team coördineren.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker groene ruimtes te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

3e Graad SO

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

7e Specialisatiejaar BSO

Se-n-SeDBSOLeertijd

BuSO - OV4

Groenaanleg en -beheer - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Natuur- en groentechnieken duaal - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Land- en tuinbouw

BuSO - OV3

Assistent plantaardige productie duaal - Integratiefase - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Medewerker groen- en tuinbeheer duaal - Integratiefase - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinbeheer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinaanleg

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinbeheer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinaanleg

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinbeheer

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinaanleg

 

Medewerker groene ruimtes (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

Wat is, wat doet een Medewerker groene ruimtes?

Je werkt in openlucht, je onderhoudt groene ruimtes (oevers van stromen, duinen, taluds, hagen, greppels, wandelpaden, ...) en je legt ze aan.
De werkzaamheden verschillen al naargelang het soort gebied waarin gewerkt wordt.
Het werk op het platteland verschilt van het werk aan de kust.
De medewerker zorgt er voor ook dat de variatie aan planten en dieren behouden blijft.
Het onderhouden van natuurgebieden is: schoonmaken, afval verzamelen, maaien, ... maar evenzeer: het onderhouden van paaltjes of speeltuinen, het metselen van muurtjes, ...
Je werkt volgens planning werken gebruikt het juiste materiaal.
Steeds wordt er gewerkt volgens de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitrustingen installeren voor het behoud van de kust, een team coördineren.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Medewerker groen- en tuinbeheer en -aanleg

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Medewerker groene ruimtes te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

3e Graad SO

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - DBSO

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw - BSO

7e Specialisatiejaar BSO

Se-n-SeDBSOLeertijd

BuSO - OV4

Groenaanleg en -beheer - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Groenaanleg en -beheer duaal - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Natuur- en groentechnieken duaal - Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel) - Land- en tuinbouw

BuSO - OV3

Assistent plantaardige productie duaal - Integratiefase - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

Medewerker groen- en tuinbeheer duaal - Integratiefase - Arbeidsmarkt - Land- en tuinbouw

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinbeheer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinaanleg

 

Wil je meer weten?Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinbeheer

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker groen- en tuinaanleg

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinbeheer

Erkenning van verworven competenties: Medewerker groen- en tuinaanleg