Leidinggevende priv�beveiliging (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Leidinggevende priv�beveiliging?

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van personen of goederen en voor de beveiliging van plaatsen.
Je moet risico's kunnen inschatten en preventie- en veiligheidsplannen kunnen voorstellen.
Je bespreekt alternatieven met de betrokkenenen en maakt afspraken met de klant over de uitvoering van de opdracht (prijs, frequentie, taakverdeling, wetgeving...).
Je houdt toezicht op deze preventie- en veiligheidsmaatregelen (menselijke, elektronische, technologische) .
Je controleert regelmatig of de veiligheidsregels en -voorschriften worden nageleefd.
Zo nodig bied je hulp en (technische en administratieve) steun aan klanten, directie, politie, brandweer..  
Je handelt volgens de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften.               
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: privé-onderzoeken uitvoeren voor particulieren of organisaties , een team of een dienst leiden           

Beroepssector