Leidinggevende civiele veiligheid (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Leidinggevende civiele veiligheid?

Je leidt de hulpinterventies aan personen.
Je doet dit in geval van gevaren, rampen, technologische en natuurrisico's die de openbare veiligheid, bezittingen en het erfgoed bedreigen.
Dat kan gaan om een brand, een busramp, overstromingen, een kernongeval... 
Je evalueert de situatie en de risico's.
Je beslist welke acties er worden opgestart.
Je bepaalt welke technieken  (vb. bepaalde blustechniek ) er worden gebruikt.
Je coördineert de operaties ter plaatse.
Je probeert het overzicht te bewaren en acties bij te sturen wanneer nodig.
Steeds staat de veiligheid van de medewerkers centraal.
Je houdt ook toezicht op operaties voor risicobeheer en risicopreventie.

Goed kunnen communiceren is zeer belangrijk. Het is belangrijk dat je:
- het doel van je aanpak kan verduidelijken
- opdrachten kan doorgeven
- informatie kan uitwisselen
- kan rapporteren
- maar ook (doel)groepen aanspreken.
Je kan werken met de nieuwe technologie op vlak van geografische informatiesystemen.           

Beroepssector