Controleur sociale inspectie (M/V/X)

Wat is, wat doet een controleur sociale inspectie ?

Je gaat na of een werkgever de sociale wetgeving respecteert.
Het gaat om reglementeringen in verband met volksgezondheid, sociale dienstverlening en rechten van de werknemers (arbeidsomstandigheden, uurroosters, loon, ...).
Hiervoor inspecteer je, aangekondigd of niet, arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan je vermoedt dat er personen tewerkgesteld zijn.
Je mag werkgevers, werknemers, syndicale afgevaardigden, … ondervragen.
Je mag identiteitscontroles houden en registers, documenten, schijven, … opvragen.
Bij verzet kan je zelfs een proces-verbaal opstellen.
Daarnaast informeer je bedrijven of gebruikers over de sociale reglementeringen (informatie over hun rechten, evolutie van de wetgeving, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan rechtszittingen als getuige of expert en een team coördineren.
Soms wordt er samengewerkt met andere inspectiediensten.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Controleur sociale inspectie te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector


 

Wil je meer weten? 

Controleur sociale inspectie (M/V/X)

Wat is, wat doet een Controleur sociale inspectie ?

Je gaat na of een werkgever de sociale wetgeving respecteert.
Het gaat om reglementeringen in verband met volksgezondheid, sociale dienstverlening en rechten van de werknemers (arbeidsomstandigheden, uurroosters, loon, ...).
Hiervoor inspecteer je, aangekondigd of niet, arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan je vermoedt dat er personen tewerkgesteld zijn.
Je mag werkgevers, werknemers, syndicale afgevaardigden, … ondervragen.
Je mag identiteitscontroles houden en registers, documenten, schijven, … opvragen.
Bij verzet kan je zelfs een proces-verbaal opstellen.
Daarnaast informeer je bedrijven of gebruikers over de sociale reglementeringen (informatie over hun rechten, evolutie van de wetgeving, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan rechtszittingen als getuige of expert en een team coördineren.
Soms wordt er samengewerkt met andere inspectiediensten.


 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Controleur sociale inspectie te worden?

Aan dit beroep zijn geen opleidingen gekoppeld. Dit komt ofwel omdat er in het reguliere onderwijs geen specifieke opleiding voor bestaat, ofwel omdat dit beroep na tal van opleidingen kan uitgeoefend worden.

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

           

Beroepssector