Controleur economische inspectie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Controleur economische inspectie?

Je bezoekt en controleert handelszaken.
Ter plaatse ga je na of de reglementeringen in verband met concurrentie (mededinging), consumptie en goederenverkeer worden nageleefd.
Concreet kan dit gaan over: het correct vermelden van de prijs, het aanduiden van kortingen, het bekendmaken van garantie, en of het personeel beschikt over de nodige bekwaamheidsbewijzen voor het uitoefenen van bepaalde jobs, …
Je geeft informatie en advies, legt maatregelen en zo nodig sancties op.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren en bijdragen tot het ontwerpen van reglementering inzake douane, mededinging en consumptie.           

Beroepssector