Beleidsuitvoerend medewerker overheidsdienst (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Beleidsuitvoerend medewerker overheidsdienst ?

Je voert de beslissingen van de overheid uit binnen een bevoegdheidsgebied.
Je activiteiten kunnen zich situeren op niveau van
-de gemeente
- op regionaal of internationaal niveau
- binnen de Europese Unie, ...
Je werkt in een of meerdere specifieke domeinen (economische ontwikkeling, tewerkstelling en integratie, ruimtelijke ordening, ...).
Het is de overheid (regering, overlegraden, ...) die de opdrachten stuurt en bij de uitvoering ervan hou je natuurlijk ook rekening met de lokale context.
Jij adviseert, ziet toe op de uitvoering van projecten, bepaalt welke mensen en financiële middelen worden ingezet.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: controleren of organiseren van een of meerdere diensten
- van een regionale instelling (gemeente, algemene raad, regionale raad, ...)
- of van een gedecentraliseerde administratie
Je doet tussenkomen in het kader van gerichte projecten of opdrachten.           

Beroepssector