Boswachter (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Boswachter?

De boswachter waakt over een stuk natuurgebied, meestal een bos.
Hij loopt een ronde door het bos en spreekt daarbij bijv. mensen aan die zich niet aan de regels houden, die in het natuurgebied gelden om de rust van de natuur en de dieren te verzekeren.
Maar daarnaast zijn ze ook gastheer of gastvrouw en geven uitleg en rondleidingen.
Ze inventariseren de flora en fauna en adviseren voor het bosbeheer.
Je bent dus heel veel buiten aan het werk!
Boswachters werken bij diverse instanties, zoals de Vlaamse natuurgebieden, maar boswachters werken bijv. ook voor particuliere eigenaars van landgoederen.

Hoe word ik boswachter?
In Vlaanderen wordt men boswachter na het slagen in een toelatingsexamen bij een centrale examencommissie bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het is een vrij streng examen, omdat een boswachter niet alleen de natuur in al zijn aspecten moet kennen; hij (zij) moet ook wetgeving kennen en toepassen, en heeft ook politionele bevoegdheid.
Je moet ook het diploma secundair onderwijs en een rijbewijs behaald hebben.
Je moet een bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde hebben.
Om je voor te bereiden op dit examen kan je een cursus volgen.

Een jachtwachter is een beambte belast met het toezicht op de naleving van de jachtwet en met de bescherming van de belangen van de bezitters van jachtterreinen.
Je trekt observerend door de jachtgebieden, vaak te voet.
Je onderzoekt ook aangiften van schade die door wild of door jagers zou aangericht zijn aan gewassen of gebouwen.OPLEIDINGEN Leertijd


        

Beroepssector

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Natuurbeheerder