Archeoloog (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Archeoloog?

Archelologie is de studie van de mens en van culturen door onderzoek van de tastbare materialen die ze achter hebben gelaten.
Deze tastbare materialen noemen we sporen of artifacten.
Archeologie wordt vaak in verband gebracht met de studie van prehistorische mensen.
Maar archeologie bestudeert ook de sporen van de Griekse en Romeinse samenlevingen en gaat zelfs tot de moderne tijd.
Het werk waarbij archeologen de geschiedenis bestuderen door naar sporen te zoeken is vrij systematisch en geordend.
Zoals je zult merken begint het meestal met een veld onderzoek, gevolgd door één of andere opgraving, daarna is er het laboratorisch onderzoek en tot slot werken archeologen hun vondsten uit in een verslag.