Burgerlijk ingenieur (M/V/X)
Knelpuntberoep Brussel

Wat is, wat doet een burgerlijk ingenieur?

Een ingenieur gebruikt wetenschap om technische problemen op te lossen.
Het accent ligt dus niet op de wetenschap zelf, wel op hoe je deze kan gebruiken om een technische toepassing te maken.
Burgerlijk ingenieurs zetten hun ideeën om in een ontwerp en bestuderen en testen hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Industrieel ingenieurs ontwikkelen deze ontwerpen nadien verder tot technologische realisaties die gebruikt kunnen worden in allerlei sectoren: van de ‘harde’ industrie tot de zachte zorgsector.

Veel ingenieurs oefenen een leidinggevende functie uit. Daarom zijn ook teamwerk en sociale vaardigheden zeer belangrijk. Ingenieurs zijn terug te vinden in veel verschillende sectoren en functies en nemen er zeer diverse verantwoordelijkheden op.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Burgerlijk ingenieur te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Ingenieurswetenschappen: Architectuur (Academische bachelor - HO )

Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde (Academische bachelor - HO )


Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek (Academische bachelor - HO )

Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde (Academische bachelor - HO )


Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde (Academische bachelor - HO )


HO - Master


HO - MA-na-MA

Nuclear Engineering (E) (Master-na-master - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een field service engineer: 2.200 euro netto

We vroegen A.L.R. (29) uit Brussel hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik onderhoud en herstel bloedanalyseapparaten voor laboratoriumpartner Abbott Diagnostics in België en Luxemburg.
Dat laboratoriummateriaal wordt onder meer gebruikt in aidsonderzoek, voor analyses van witte en rode bloedlichamen of om chemische samenstellingen te kennen.
Mijn gsm rinkelt als de resultaten niet meer kloppen, of als een bedieningspaneel tilt slaat en klanten het noodnummer van Abbott bellen.
Naast informaticaproblemen los ik ook mechanische en elektronische pannes op.

Doe je je job graag?

Het is best wel afwisselend.
Ik heb heel diverse klanten en het arsenaal van laboratoriumapparaten wordt geregeld vernieuwd, zo leer ik telkens iets bij.
Het vaak op de baan zijn, neem ik erbij.
Het is wel grappig om af en toe de reacties te zien als ik met een zware compressor binnenwandel.
Vooral van vrouwen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een burgerlijk ingenieur: 3.500 euro netto

We vroegen I.V. (47) uit Bastogne hoeveel hij verdient ...

Als burgerlijk ingenieur verdien ik een mooi loon.
Toch blijft er aan het eind van de maand meestal niets over om te sparen.
We hebben drie studerende kinderen op kot en daarnaast nog twee kinderen van 13 en 16 jaar.
Zelf werk ik voor de overheid op de dienst die premies geeft voor de renovatie van woningen in Brussel.
Ik ben verantwoordelijk voor de cel die de dossiers afsluit en de mensen uitbetaalt.

\'Elke dag zes uur onderweg van en naar het werk\'

We wonen in een eigen huis, waarvoor we 750 euro per maand afbetalen.
Voeding is een grote kost voor ons gezin.
Ook transport is duur.
Elke dag ben ik ongeveer 6 uur onderweg van en naar het werk.
Gelukkig wordt dat deels gecompenseerd door mijn werkgever, zodat ik zelf nog maar 95 euro per maand moet betalen.
Doordat we geïsoleerd wonen, in een klein gehucht net buiten Bastogne, moeten we altijd ver.
Om een brood te kopen, moet ik een kwartier rijden.

Lees verder op de website van Jobat


Wat verdienen ingenieurs?

De salarisenquête 2008 van KVIV tekent voor beginnende burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs in de privésector brutomaandlonen op tussen 2.240 en 3.050 euro, gemeten in maart 2008.
Tussen november 2005 en maart 2008 zijn de ingenieurslonen volgens KVIV gemiddeld met zes procent gestegen. Het grootste deel van die stijging deed zich voor na november 2007, met uitschieters tot tien en zelfs zestien procent.

Lees verder op de website van Jobat


De 10 best betaalde beroepen in België

Welk beroep moet je in België uitoefenen wil je een hoog salaris verdienen? Jobat.be trok op onderzoek.

Het zal je niet verrassen, maar directeurs van grote ondernemingen nemen de eerste plaats in, met een gemiddeld maandelijks brutosalaris van 8.329 euro.
Dat bedrag ligt beduidend hoger (268 procent) dan het Belgische nationale gemiddelde dat 3.103 euro bruto bedraagt.

De tweede plek in de ranglijst wordt ingenomen door managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT), met een gemiddeld maandelijks brutoloon van 6.573 euro.
De top 10 wordt verder onder meer ingevuld door managers uit verschillende sectoren, wiskundigen, ingenieurs (op vlak van elektrotechnologie) en natuurkundigen .

Kappers en schoonheidsspecialisten verdienen op hun beurt gemiddeld amper 2.046 euro bruto, een loon dat 66% lager ligt dan het Belgische gemiddelde.
Ook kelners en barmannen behoren met hun brutoloon van 2.066 euro tot het lijstje van slechtst betaalde beroepen.

De 10 best betaalde jobs

 1. Directeurs van grote ondernemingen: 8.329 euro
 2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT): 6.573 euro
 3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: 6.357 euro
 4. Managers op het gebied van professionele diensten: 5.767 euro
 5. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, pr en research & development: 5.665 euro
 6. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek: 5.541 euro
 7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: 4.920 euro
 8. Ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie: 4.587 euro
 9. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: 4.583 euro
 10. Managers in de detail- en groothandel: 4.493 euro

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een ingenieur bij Agfa-Gevaert: 1.800 euro netto.

We vroegen T.D. (28) uit Putte-Kapellen hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk op de R&D afdeling van Agfa HealthCare waar ze digitale röntgentoestellen ontwikkelen.
Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de verificatie van die toestellen.
Per land zijn de voorwaarden waaraan zo’n toestel moet voldoen anders en daar let ik op.
Aan de ene kant sta ik in voor de systeemverificatie van het totale toestel, en aan de andere kant ben ik verantwoordelijk voor de aparte onderdelen.
Dat gaat van virtuele software nakijken tot het knutselen met tastbare (elektronische) onderdelen.
Ik schrijf ook testen uit waaraan de toestellen moeten voldoen voor ze in gebruik worden genomen.

Doe je je job graag?

Absoluut. Ik speel heel graag met elektronica.
Doordat ik op een R&D afdeling werk, komen er altijd nieuwe dingen binnen.
Zo leer ik heel veel verschillende snufjes kennen. Geen enkele dag is dezelfde.
Ik werk wel aan een bepaald product, maar ik zie het elke keer een beetje groeien.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een ingenieur-onderzoeker: 2.500 euro netto.

Wij vroegen P.S. (42) uit Besançon hoeveel hij netto per maand verdient …

Wat doe je voor werk?

Ik doe wetenschappelijk onderzoek dat is toegespitst op de industrie.
In mijn job heb ik veel vrijheid en weinig stress, want ik werk wanneer ik wil, met veel autonomie.
Eigenlijk is het meer een hobby dan mijn job.

Wat vind je van je inkomen?

Mijn loon is niet goed voor iemand die een doctoraat heeft gedaan en veel ervaring heeft.
Vroeger verdiende ik meer in de privésector, maar ik gaf er de voorkeur aan niet meer te werken voor een commercieel bedrijf.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een Field Project Engineer : +/- 2.100 euro netto

We vroegen P.J. (30) uit Laakdal wat hij doet en hoeveel hij verdient...

Wat doe je als job?

Ik ben eigenlijk Project Manager. Mijn functie is iets tussen een project manager en iemand die veel on site is. Mijn job bestaat er vooral uit om mensen on site bij te sturen. Ik werk voor een Amerikaans bedrijf met een vestiging in verschillende landen. Ik werk voor het kantoor in Swindon, UK. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de Benelux-regio. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met pijpleidingen. Het bedrijf in Engeland staat dus in voor de inwendige inspectie van pijpleidingen. Voor mijn regio moet ik dan geregeld de sites bezoeken, planningen opvolgen, boekingen doen voor het verblijf van onze mensen die overkomen van andere regio’s enzovoort ...

Voor mijn job ben ik veel van huis. Minstens 2 nachten in de week ben ik wel in het buitenland (in Nederland of op het kantoor in Engeland). Vooral om te werken en briefings bij te wonen of updates te geven. Vorig jaar ben ik ook een volledige maand in Amerika geweest voor opleidingen. In deze functie moet je ook rekening houden met continue bijscholing.

Doe je je job graag?

Ja, want het is een gevarieerde job. Enkel het vele reizen is soms moeilijk om te combineren met het gezinsleven. Mijn vrouw heeft ook een drukke job, dus dat maakt het er allemaal niet makkelijker op.

Lees verder op de website van Jobat


Vlaamse ingenieur verdient goed de kost

Met ingenieursvereniging ie-net maken we een hr-doorsnede van de Vlaamse ingenieur. De vzw organiseerde enkele maanden geleden een salarisonderzoek bij 1.120 Vlaamse ingenieurs. Onder hen 55 procent industrieel ingenieurs, 37 procent burgerlijk ingenieurs en 8 procent bio-ingenieurs.

1. Ingenieur verdient ruim 4.000 euro

Een ingenieur verdient vrij goed. Het gemiddelde loon (of beter: de mediaan) situeert zich rond de 4.100 euro bruto voor een bio- of burgerlijk ingenieur. Industriële ingenieurs verdienen met 4.260 nog iets meer. Waarmee meteen de mythe wordt doorbroken dat industrieel ingenieurs minder zouden opstrijken dan hun collega’s. “Al zien we wel dat bij burgerlijk ingenieurs de uitschieters groter zijn”, stelt Nancy Vercammen, algemeen directeur van ie-net en zelf ingenieur. “Dat komt ook omdat burgerlijk ingenieurs in verhouding ook vaker doorstoten naar een managementfunctie.”

Mannelijke en vrouwelijke ingenieurs verdienen over het algemeen evenveel. Maar in grote bedrijven met meer dan duizend werknemers verdien je als ingenieur gemiddeld meer. “Metaal en chemie zijn de sectoren die ingenieurs het best betalen. Dat is altijd zo geweest”, weet Vercammen. In de bouwsector en bij ingenieursbureaus verdienen ingenieurs relatief gesproken dan weer minder.

2. Extralegale voordelen: heel wat

Ingenieurs zien, zo blijkt uit de rondvraag van ie-net, hun verloningspakket aandikken door behoorlijk wat extralegale voordelen. Al zijn dat vooral de klassieke: 13de maand (voor 97 procent van de ingenieurs), ziekteverzekering (voor 81 procent), groepsverzekering (voor 79 procent), maaltijdcheques (74 procent) en laptop (67 procent).

De bedrijfswagen valt net uit de topvijf. 63 procent van de ingenieurs krijgt een firmawagen, 60 procent beschikt over een tankkaart. Variabel loon of commissie is slechts voor 19 procent van de ingenieurs weggelegd.

Lees verder op de website van Jobat


5 waarheden over het loon van ingenieurs.

De doorsnee ingenieur verdient goed.

1. Anciënniteit tikt aan

Anciënniteit blijkt de sterkste variabele voor de weddeverschillen tussen ingenieurs. De doorsnee brutomaandwedde (mediaan) van een burgerlijk of bio-ingenieur die in 2015 afstudeerde, is bijvoorbeeld 2.724 euro. Voor iemand die tien jaar eerder afstudeerde (in 2005 dus) is dat 4.691 euro. Voor iemand die in 1990 afstudeerde is dat al meer dan 7.700 euro bruto per maand.

Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien tevreden zijn over het salaris. Dat tikt na enkele jaren overigens behoorlijk aan, ook bij de collega’s industrieel ingenieurs overigens. Een industrieel ingenieur, afgestudeerd in 2015, verdient 2.500 euro bruto per maand. Zijn of haar collega die in 2005 – dus tien jaar eerder – afstudeerde, kan rekenen op zowat 3.665 euro bruto. Voor een industrieel ingenieur die in 1990 afstudeerde bedraagt dat meer dan 6.000 euro bruto.

2. Burgerlijk en bio verdient meer

Zoals bovenstaande cijfers al doen uitschijnen: een burgerlijk of bio-ingenieur verdient gemiddeld meer dan een industrieel ingenieur. Neem bijvoorbeeld de ingenieurs met tien jaar ervaring. De helft van de burgerlijk en bio-ingenieurs verdient zowat 4.225 euro bruto. Bij industrieel ingenieurs verdient de helft van hen met tien jaar ervaring 3.500 euro bruto per maand. 

Opvallend is dat, in vergelijking met de industrieel ingenieurs, de uiterste waarden voor burgerlijk ingenieurs beduidend hoger liggen. Hun lonen liggen dus meer uit elkaar. Overigens verdient een burgerlijk ingenieur, zo blijkt uit het onderzoek, altijd iets meer dan een bio-ingenieur.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een IT network engineer: 3.075 euro

We vroegen aan L. (28) uit Heist-op-den-Berg hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik verzorg de installatie en het onderhoud van IT-netwerkinfrastructuren bij bedrijven. Denk bij zo’n infrastructuren bijvoorbeeld aan firewalls, switches en VPN-toegangen. Ofwel werk ik vanop kantoor, ofwel ga ik tot bij de klant zelf om daar eventuele problemen op te lossen.

Doe je je job graag?

Ik vind mijn job geweldig, want ik heb de vrijheid om dingen op mijn eigen manier aan te pakken. Er zijn natuurlijk wel enkele algemene dingen om rekening mee te houden, maar ik hang niet vast aan ellelange procedures. Ik kan mijn eigen inzicht en kennis gebruiken om een oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Daarnaast vind ik een aangename werksfeer erg belangrijk. Ik heb hele leuke collega’s die me telkens weer steunen en helpen. Dat we zo’n goede band hebben, is deels te danken aan de vele activiteiten die georganiseerd worden. Zo zijn we al eens een avondje gaan bowlen en hebben we zelfs ooit een initiatie duiken gekregen.

Lees verder op de website van Jobat


 

Beroepssector

 


Interessante links 

Burgerlijk ingenieur (M/V/X)
Knelpuntberoep Brussel

Wat is, wat doet een Burgerlijk ingenieur?

Een ingenieur gebruikt wetenschap om technische problemen op te lossen.
Het accent ligt dus niet op de wetenschap zelf, wel op hoe je deze kan gebruiken om een technische toepassing te maken.
Burgerlijk ingenieurs zetten hun ideeën om in een ontwerp en bestuderen en testen hoe deze ontwikkeld kunnen worden. Industrieel ingenieurs ontwikkelen deze ontwerpen nadien verder tot technologische realisaties die gebruikt kunnen worden in allerlei sectoren: van de ‘harde’ industrie tot de zachte zorgsector.

Veel ingenieurs oefenen een leidinggevende functie uit. Daarom zijn ook teamwerk en sociale vaardigheden zeer belangrijk. Ingenieurs zijn terug te vinden in veel verschillende sectoren en functies en nemen er zeer diverse verantwoordelijkheden op.


 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Burgerlijk ingenieur te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben als doel voor te bereiden op een master en dus niet rechtstreeks op dit beroep. Ze worden hier vermeld om het instapniveau van de opleiding aan te geven.

HO - Bachelor

Ingenieurswetenschappen: Architectuur (Academische bachelor - HO )

Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde (Academische bachelor - HO )


Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek (Academische bachelor - HO )

Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde (Academische bachelor - HO )


Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde (Academische bachelor - HO )


HO - Master


HO - MA-na-MA

Nuclear Engineering (E) (Master-na-master - HO )

VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

Voor een actuele lijst van vacatures klik op het logo.

        

Wat je zal verdienen is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals bv. je ervaring, je diploma, je competenties, de inhoud van je functie, of je voltijds of deeltijds werkt, je gezinssituatie, etc.... Bovendien kunnen bedrijven je extra voordelen geven zoals bv. een hospitalisatieverzekering, een bedrijfswagen, een tankkaart, een smartphone ... Onderstaande info is dus zeker niet te veralgemenen; het geeft een aanduiding van het loon rekening houdend met de situatie van deze persoon.

Het loon van een field service engineer: 2.200 euro netto

We vroegen A.L.R. (29) uit Brussel hoeveel zij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik onderhoud en herstel bloedanalyseapparaten voor laboratoriumpartner Abbott Diagnostics in België en Luxemburg.
Dat laboratoriummateriaal wordt onder meer gebruikt in aidsonderzoek, voor analyses van witte en rode bloedlichamen of om chemische samenstellingen te kennen.
Mijn gsm rinkelt als de resultaten niet meer kloppen, of als een bedieningspaneel tilt slaat en klanten het noodnummer van Abbott bellen.
Naast informaticaproblemen los ik ook mechanische en elektronische pannes op.

Doe je je job graag?

Het is best wel afwisselend.
Ik heb heel diverse klanten en het arsenaal van laboratoriumapparaten wordt geregeld vernieuwd, zo leer ik telkens iets bij.
Het vaak op de baan zijn, neem ik erbij.
Het is wel grappig om af en toe de reacties te zien als ik met een zware compressor binnenwandel.
Vooral van vrouwen.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een burgerlijk ingenieur: 3.500 euro netto

We vroegen I.V. (47) uit Bastogne hoeveel hij verdient ...

Als burgerlijk ingenieur verdien ik een mooi loon.
Toch blijft er aan het eind van de maand meestal niets over om te sparen.
We hebben drie studerende kinderen op kot en daarnaast nog twee kinderen van 13 en 16 jaar.
Zelf werk ik voor de overheid op de dienst die premies geeft voor de renovatie van woningen in Brussel.
Ik ben verantwoordelijk voor de cel die de dossiers afsluit en de mensen uitbetaalt.

\'Elke dag zes uur onderweg van en naar het werk\'

We wonen in een eigen huis, waarvoor we 750 euro per maand afbetalen.
Voeding is een grote kost voor ons gezin.
Ook transport is duur.
Elke dag ben ik ongeveer 6 uur onderweg van en naar het werk.
Gelukkig wordt dat deels gecompenseerd door mijn werkgever, zodat ik zelf nog maar 95 euro per maand moet betalen.
Doordat we geïsoleerd wonen, in een klein gehucht net buiten Bastogne, moeten we altijd ver.
Om een brood te kopen, moet ik een kwartier rijden.

Lees verder op de website van Jobat


Wat verdienen ingenieurs?

De salarisenquête 2008 van KVIV tekent voor beginnende burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs in de privésector brutomaandlonen op tussen 2.240 en 3.050 euro, gemeten in maart 2008.
Tussen november 2005 en maart 2008 zijn de ingenieurslonen volgens KVIV gemiddeld met zes procent gestegen. Het grootste deel van die stijging deed zich voor na november 2007, met uitschieters tot tien en zelfs zestien procent.

Lees verder op de website van Jobat


De 10 best betaalde beroepen in België

Welk beroep moet je in België uitoefenen wil je een hoog salaris verdienen? Jobat.be trok op onderzoek.

Het zal je niet verrassen, maar directeurs van grote ondernemingen nemen de eerste plaats in, met een gemiddeld maandelijks brutosalaris van 8.329 euro.
Dat bedrag ligt beduidend hoger (268 procent) dan het Belgische nationale gemiddelde dat 3.103 euro bruto bedraagt.

De tweede plek in de ranglijst wordt ingenomen door managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT), met een gemiddeld maandelijks brutoloon van 6.573 euro.
De top 10 wordt verder onder meer ingevuld door managers uit verschillende sectoren, wiskundigen, ingenieurs (op vlak van elektrotechnologie) en natuurkundigen .

Kappers en schoonheidsspecialisten verdienen op hun beurt gemiddeld amper 2.046 euro bruto, een loon dat 66% lager ligt dan het Belgische gemiddelde.
Ook kelners en barmannen behoren met hun brutoloon van 2.066 euro tot het lijstje van slechtst betaalde beroepen.

De 10 best betaalde jobs

 1. Directeurs van grote ondernemingen: 8.329 euro
 2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT): 6.573 euro
 3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: 6.357 euro
 4. Managers op het gebied van professionele diensten: 5.767 euro
 5. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, pr en research & development: 5.665 euro
 6. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek: 5.541 euro
 7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: 4.920 euro
 8. Ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie: 4.587 euro
 9. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: 4.583 euro
 10. Managers in de detail- en groothandel: 4.493 euro

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een ingenieur bij Agfa-Gevaert: 1.800 euro netto.

We vroegen T.D. (28) uit Putte-Kapellen hoeveel hij verdient ...

Wat doe je voor job?

Ik werk op de R&D afdeling van Agfa HealthCare waar ze digitale röntgentoestellen ontwikkelen.
Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor de verificatie van die toestellen.
Per land zijn de voorwaarden waaraan zo’n toestel moet voldoen anders en daar let ik op.
Aan de ene kant sta ik in voor de systeemverificatie van het totale toestel, en aan de andere kant ben ik verantwoordelijk voor de aparte onderdelen.
Dat gaat van virtuele software nakijken tot het knutselen met tastbare (elektronische) onderdelen.
Ik schrijf ook testen uit waaraan de toestellen moeten voldoen voor ze in gebruik worden genomen.

Doe je je job graag?

Absoluut. Ik speel heel graag met elektronica.
Doordat ik op een R&D afdeling werk, komen er altijd nieuwe dingen binnen.
Zo leer ik heel veel verschillende snufjes kennen. Geen enkele dag is dezelfde.
Ik werk wel aan een bepaald product, maar ik zie het elke keer een beetje groeien.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een ingenieur-onderzoeker: 2.500 euro netto.

Wij vroegen P.S. (42) uit Besançon hoeveel hij netto per maand verdient …

Wat doe je voor werk?

Ik doe wetenschappelijk onderzoek dat is toegespitst op de industrie.
In mijn job heb ik veel vrijheid en weinig stress, want ik werk wanneer ik wil, met veel autonomie.
Eigenlijk is het meer een hobby dan mijn job.

Wat vind je van je inkomen?

Mijn loon is niet goed voor iemand die een doctoraat heeft gedaan en veel ervaring heeft.
Vroeger verdiende ik meer in de privésector, maar ik gaf er de voorkeur aan niet meer te werken voor een commercieel bedrijf.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een Field Project Engineer : +/- 2.100 euro netto

We vroegen P.J. (30) uit Laakdal wat hij doet en hoeveel hij verdient...

Wat doe je als job?

Ik ben eigenlijk Project Manager. Mijn functie is iets tussen een project manager en iemand die veel on site is. Mijn job bestaat er vooral uit om mensen on site bij te sturen. Ik werk voor een Amerikaans bedrijf met een vestiging in verschillende landen. Ik werk voor het kantoor in Swindon, UK. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de Benelux-regio. Het bedrijf houdt zich vooral bezig met pijpleidingen. Het bedrijf in Engeland staat dus in voor de inwendige inspectie van pijpleidingen. Voor mijn regio moet ik dan geregeld de sites bezoeken, planningen opvolgen, boekingen doen voor het verblijf van onze mensen die overkomen van andere regio’s enzovoort ...

Voor mijn job ben ik veel van huis. Minstens 2 nachten in de week ben ik wel in het buitenland (in Nederland of op het kantoor in Engeland). Vooral om te werken en briefings bij te wonen of updates te geven. Vorig jaar ben ik ook een volledige maand in Amerika geweest voor opleidingen. In deze functie moet je ook rekening houden met continue bijscholing.

Doe je je job graag?

Ja, want het is een gevarieerde job. Enkel het vele reizen is soms moeilijk om te combineren met het gezinsleven. Mijn vrouw heeft ook een drukke job, dus dat maakt het er allemaal niet makkelijker op.

Lees verder op de website van Jobat


Vlaamse ingenieur verdient goed de kost

Met ingenieursvereniging ie-net maken we een hr-doorsnede van de Vlaamse ingenieur. De vzw organiseerde enkele maanden geleden een salarisonderzoek bij 1.120 Vlaamse ingenieurs. Onder hen 55 procent industrieel ingenieurs, 37 procent burgerlijk ingenieurs en 8 procent bio-ingenieurs.

1. Ingenieur verdient ruim 4.000 euro

Een ingenieur verdient vrij goed. Het gemiddelde loon (of beter: de mediaan) situeert zich rond de 4.100 euro bruto voor een bio- of burgerlijk ingenieur. Industriële ingenieurs verdienen met 4.260 nog iets meer. Waarmee meteen de mythe wordt doorbroken dat industrieel ingenieurs minder zouden opstrijken dan hun collega’s. “Al zien we wel dat bij burgerlijk ingenieurs de uitschieters groter zijn”, stelt Nancy Vercammen, algemeen directeur van ie-net en zelf ingenieur. “Dat komt ook omdat burgerlijk ingenieurs in verhouding ook vaker doorstoten naar een managementfunctie.”

Mannelijke en vrouwelijke ingenieurs verdienen over het algemeen evenveel. Maar in grote bedrijven met meer dan duizend werknemers verdien je als ingenieur gemiddeld meer. “Metaal en chemie zijn de sectoren die ingenieurs het best betalen. Dat is altijd zo geweest”, weet Vercammen. In de bouwsector en bij ingenieursbureaus verdienen ingenieurs relatief gesproken dan weer minder.

2. Extralegale voordelen: heel wat

Ingenieurs zien, zo blijkt uit de rondvraag van ie-net, hun verloningspakket aandikken door behoorlijk wat extralegale voordelen. Al zijn dat vooral de klassieke: 13de maand (voor 97 procent van de ingenieurs), ziekteverzekering (voor 81 procent), groepsverzekering (voor 79 procent), maaltijdcheques (74 procent) en laptop (67 procent).

De bedrijfswagen valt net uit de topvijf. 63 procent van de ingenieurs krijgt een firmawagen, 60 procent beschikt over een tankkaart. Variabel loon of commissie is slechts voor 19 procent van de ingenieurs weggelegd.

Lees verder op de website van Jobat


5 waarheden over het loon van ingenieurs.

De doorsnee ingenieur verdient goed.

1. Anciënniteit tikt aan

Anciënniteit blijkt de sterkste variabele voor de weddeverschillen tussen ingenieurs. De doorsnee brutomaandwedde (mediaan) van een burgerlijk of bio-ingenieur die in 2015 afstudeerde, is bijvoorbeeld 2.724 euro. Voor iemand die tien jaar eerder afstudeerde (in 2005 dus) is dat 4.691 euro. Voor iemand die in 1990 afstudeerde is dat al meer dan 7.700 euro bruto per maand.

Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien tevreden zijn over het salaris. Dat tikt na enkele jaren overigens behoorlijk aan, ook bij de collega’s industrieel ingenieurs overigens. Een industrieel ingenieur, afgestudeerd in 2015, verdient 2.500 euro bruto per maand. Zijn of haar collega die in 2005 – dus tien jaar eerder – afstudeerde, kan rekenen op zowat 3.665 euro bruto. Voor een industrieel ingenieur die in 1990 afstudeerde bedraagt dat meer dan 6.000 euro bruto.

2. Burgerlijk en bio verdient meer

Zoals bovenstaande cijfers al doen uitschijnen: een burgerlijk of bio-ingenieur verdient gemiddeld meer dan een industrieel ingenieur. Neem bijvoorbeeld de ingenieurs met tien jaar ervaring. De helft van de burgerlijk en bio-ingenieurs verdient zowat 4.225 euro bruto. Bij industrieel ingenieurs verdient de helft van hen met tien jaar ervaring 3.500 euro bruto per maand. 

Opvallend is dat, in vergelijking met de industrieel ingenieurs, de uiterste waarden voor burgerlijk ingenieurs beduidend hoger liggen. Hun lonen liggen dus meer uit elkaar. Overigens verdient een burgerlijk ingenieur, zo blijkt uit het onderzoek, altijd iets meer dan een bio-ingenieur.

Lees verder op de website van Jobat


Het loon van een IT network engineer: 3.075 euro

We vroegen aan L. (28) uit Heist-op-den-Berg hoeveel hij verdient.

Wat doe je als job?

Ik verzorg de installatie en het onderhoud van IT-netwerkinfrastructuren bij bedrijven. Denk bij zo’n infrastructuren bijvoorbeeld aan firewalls, switches en VPN-toegangen. Ofwel werk ik vanop kantoor, ofwel ga ik tot bij de klant zelf om daar eventuele problemen op te lossen.

Doe je je job graag?

Ik vind mijn job geweldig, want ik heb de vrijheid om dingen op mijn eigen manier aan te pakken. Er zijn natuurlijk wel enkele algemene dingen om rekening mee te houden, maar ik hang niet vast aan ellelange procedures. Ik kan mijn eigen inzicht en kennis gebruiken om een oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Daarnaast vind ik een aangename werksfeer erg belangrijk. Ik heb hele leuke collega’s die me telkens weer steunen en helpen. Dat we zo’n goede band hebben, is deels te danken aan de vele activiteiten die georganiseerd worden. Zo zijn we al eens een avondje gaan bowlen en hebben we zelfs ooit een initiatie duiken gekregen.

Lees verder op de website van Jobat


 

VDAB

Roadies

Ingenieur