Schipper - stuurman binnenvaart (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Schipper - stuurman binnenvaart?

Als schipper bestuur, onderhoud en baat je een rivierschip uit.
Je staat in voor het transport van passagiers (toerisme, overzet) of van vracht (voedingsstoffen, grondstoffen, brandstoffen, ...).


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Binnenvaartschipper


           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Stuurman binnenscheepvaart

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Schipper binnenscheepvaart