BuBaO SPES

Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
02 426 61 23
jef.deschuyffeleer@spesbubao.be
http://www.spesbubao.be

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Autiwerking

Schoolaanbod

Basisonderwijs

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


27-04-2020: Inschrijvingen ()

Deze school werkt vanaf heden met een aanmeldingssysteem. 

Stap 1. Aanmelden

Contacteer de school telefonisch of via mail tussen 4 mei en 26 mei (12 uur) 2020) en meld uw kind aan. Indien u uw kind wil aanmelden voor type 2, contacteert u de school van uw eerste keuze (SPES of Heemschool). De school geeft u dan de mogelijkheid om nog een tweede schoolkeuze toe te voegen.

De school heeft de volgende gegevens nodig:

 • de naam van de leerling
 • het adres van de leerling
 • het werkadres van een ouder (optioneel)
 • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
 • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
 • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
 • de naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB
 • documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders (zie onder).

Komt u in aanmerking voor de voorrang Nederlands, breng dan ook een bewijs mee dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020 (indien van toepassing).

Stap 2. Rangorde

 • Ordening voor type 3, type 4 en type 6

De aangemelde leerlingen worden geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

 • Ordening voor type 2

Voor type 2 wordt er met een andere ordening gewerkt. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

Opgelet: als u een werkadres opgeeft en uw kind krijgt een plaats toegewezen op basis van het werkadres, komt uw kind mogelijks niet in aanmerking voor busvervoer. Het recht op busvervoer, is enkel op basis van het domicilieadres.

Stap 3. Informatiebericht

De school contacteert u begin juni 2020. U hoort dan of u een plaats hebt of niet. 
Hebt u geen plaats? Dan ontvangt u een weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de wachtlijst vermeld. De school neemt contact op met u wanneer er een plaats vrijkomt.

Stap 4. Inschrijven

Neem meteen na het ontvangen van uw toewijzingsbericht contact op met de school om uw kind in te schrijven. Uw kind moet ingeschreven worden tussen 8 juni en 26 juni 2020. Onderteken de leerlingenfiche en vraag een bewijs van inschrijving.

Indien inschrijven op de school zelf op dit moment nog steeds niet mogelijk is, zal de school werken met inschrijvingen op afstand. De school zal u hierover informeren.

Stap 5. Vrije inschrijvingen

Vanaf 29 juni 2020 starten de vrije inschrijvingen. Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school neemt contact met u op wanneer er een plaats vrijkomt.

 Alle concrete info:  https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/scholen-met-een-aanmeldingsprocedure  

27-04-2020 27-04-2020 40 Infomoment: BuBaO SPES Inschrijvingen Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht true DD/MM/YYYYExtra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 18u.00
Eigen schoolvervoer - gratis.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 512 30 05
info@vclbpb.be
http://www.vclb-pieterbreughel.be/

Schoolfiche: BuBaO SPES

BuBaO SPES

Verheydenstraat 39
1070 Anderlecht
02 426 61 23        

Bijzonder(e) kenmerk(en):

Autiwerking

Schoolaanbod

Basisonderwijs

Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


27-04-2020: Inschrijvingen ()

Deze school werkt vanaf heden met een aanmeldingssysteem. 

Stap 1. Aanmelden

Contacteer de school telefonisch of via mail tussen 4 mei en 26 mei (12 uur) 2020) en meld uw kind aan. Indien u uw kind wil aanmelden voor type 2, contacteert u de school van uw eerste keuze (SPES of Heemschool). De school geeft u dan de mogelijkheid om nog een tweede schoolkeuze toe te voegen.

De school heeft de volgende gegevens nodig:

 • de naam van de leerling
 • het adres van de leerling
 • het werkadres van een ouder (optioneel)
 • het vaste en het mobiele telefoonnummer van de ouders of de voogd en het e-mailadres
 • het rijksregisternummer van de leerling. Als u geen rijksregisternummer heeft, dan contacteert u vooraf de helpdesk van het LOP Brussel op het nummer 02 553 30 20.
 • de school van uw eerste keuze, uw tweede keuze
 • de naam van de contactpersoon bij het begeleidend CLB
 • documenten over de kennis van het Nederlands van de ouders (zie onder).

Komt u in aanmerking voor de voorrang Nederlands, breng dan ook een bewijs mee dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag (Groeipakket) in het schooljaar 2019-2020 (indien van toepassing).

Stap 2. Rangorde

 • Ordening voor type 3, type 4 en type 6

De aangemelde leerlingen worden geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

 • Ordening voor type 2

Voor type 2 wordt er met een andere ordening gewerkt. De aangemelde leerlingen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de leerlingen die de school als eerste keuze opgaven, dan de leerlingen die de school als tweede keuze opgaven. Dan worden ze (per schoolkeuze) geordend op basis van afstand. Eerst komen de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder dicht bij de school, dan de leerlingen met een domicilieadres of werkadres van de ouder verder van de school. De afstand wordt berekend in rechte lijn.

Leerlingen met een ouder die voldoende Nederlands spreekt, krijgen eerst een plaats. Deze voorrang geldt voor 55% van de plaatsen.

Opgelet: als u een werkadres opgeeft en uw kind krijgt een plaats toegewezen op basis van het werkadres, komt uw kind mogelijks niet in aanmerking voor busvervoer. Het recht op busvervoer, is enkel op basis van het domicilieadres.

Stap 3. Informatiebericht

De school contacteert u begin juni 2020. U hoort dan of u een plaats hebt of niet. 
Hebt u geen plaats? Dan ontvangt u een weigeringsdocument samen met uw toewijzingsbericht. Daarop staat de plaats van uw kind op de wachtlijst vermeld. De school neemt contact op met u wanneer er een plaats vrijkomt.

Stap 4. Inschrijven

Neem meteen na het ontvangen van uw toewijzingsbericht contact op met de school om uw kind in te schrijven. Uw kind moet ingeschreven worden tussen 8 juni en 26 juni 2020. Onderteken de leerlingenfiche en vraag een bewijs van inschrijving.

Indien inschrijven op de school zelf op dit moment nog steeds niet mogelijk is, zal de school werken met inschrijvingen op afstand. De school zal u hierover informeren.

Stap 5. Vrije inschrijvingen

Vanaf 29 juni 2020 starten de vrije inschrijvingen. Hebt u een plaats? Schrijf uw kind in en onderteken de leerlingenfiche op school. Vraag een bewijs van inschrijving.
Hebt u geen plaats? Vraag een weigeringsdocument. Zo komt uw kind op de wachtlijst. De school neemt contact met u op wanneer er een plaats vrijkomt.

 Alle concrete info:  https://www.inschrijveninbrussel.be/nl/kleuterlager-onderwijs/scholen-met-een-aanmeldingsprocedure  

27-04-2020 27-04-2020 40 Infomoment: BuBaO SPES Inschrijvingen Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht true DD/MM/YYYYExtra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 18u.00
Eigen schoolvervoer - gratis.
School bereikbaar via openbaar vervoer.
   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 512 30 05