VBS De Horizon - lagere school

Zondereigen 57
2387 Baarle-Hertog
014 63 37 10
welkom@dehorizon-tspoor.be
http://www.dehorizon-tspoor.be

Schoolaanbod

Basisonderwijs
Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70
hoogstraten@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be

Schoolfiche: VBS De Horizon - lagere school

-

VBS De Horizon - lagere school

Zondereigen 57
2387 Baarle-Hertog
014 63 37 10        


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70