VBS OLVA Steenbrugge - afd. 't Sparrenhof (KO)

Dries 4
8310 Assebroek
050 37 53 85
olva.steenbrugge@belgacom.net
http://olsb.olvasteenbrugge.be/

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.20
Opmerking

Buitenschoolse opvang: in samenwerking met kinderopvang het Ravotterke van 6u30  tot begin school en na school tot 19u (ook woensdagnamiddag)

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20
sint-andries@vrijclbdehavens.be
https://www.vrijclb.be/vrijclbdehavens

Schoolfiche: VBS OLVA Steenbrugge - afd. 't Sparrenhof (KO)

VBS OLVA Steenbrugge - afd. 't Sparrenhof (KO)

Dries 4
8310 Assebroek
050 37 53 85        

Schoolaanbod

BasisonderwijsInfomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.


Er zijn geen gegevens ter beschikking


Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 7u.30
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.20
Opmerking

Buitenschoolse opvang: in samenwerking met kinderopvang het Ravotterke van 6u30  tot begin school en na school tot 19u (ook woensdagnamiddag)

   

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB De Havens vest. Brugge BaO
Legeweg 83 A
8200 Sint-Andries
050 44 02 20