VBS De Klimtoren (LO)


 

secretariaat@deklimtoren.be
http://www.deklimtoren.be

Schoolaanbod


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70
hoogstraten@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be

Schoolfiche: VBS De Klimtoren (LO)

-

VBS De Klimtoren (LO)


 
        

Schoolaanbod


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking


Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 2
2320 Hoogstraten
03-314 39 70