Kleuteronderwijs

 

Het gewoon kleuteronderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en loopt tot 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 jaar worden.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je kind leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar! Dit betekent dat je kleuter leerplichtig is op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 5 jaar gewworden is of wordt.
Deze 5-jarige kleuters moeten minstens 290 halve dagen aanwezig zijn op school.

Van het schooljaar 2021-2022 worden de leerplichtige kleuters ook gescreend op de kennis van het Nederlands. Op basis van de resultaten kan de eventuele taalachterstand worden weggewerkt.


Hoewel kleuters nog niet leerplichtig zijn en strikt genomen geen onderwijs hoeven te volgen, gaan bijna alle kleuters tussen 3 en 5 jaar naar de kleuterschool.

Scholen beslissen zelf op welke manier ze de kleuters groeperen.
Ze dienen dit te beschrijven in hun schoolwerkplan.
Vaak worden afzonderlijke (zomer)klasjes georganiseerd voor kleuters die instappen op 2,5 jaar.
Zo kunnen ze in een apart klasje starten of twee keer de 1ste kleuterklas doen.
Andere samenstellingen zijn mogelijk en de samenstelling van de groepen verandert soms ook in de loop van het schooljaar.
Meestal zitten de drie-, vier- en vijfjarige kleuters samen in een 1e, 2e en 3e kleuterklas.

Je kan online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag.
Je hebt enkel de geboortedatum nodig.

 

Welke lessen krijg ik?

Scholen hebben een grote vrijheid wat betreft de inhoud van het kleuteronderwijs en kunnen vrij hun eigen pedagogische en onderwijskundige methodes kiezen.
Men tracht, voornamelijk via spel, de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen.
Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de leergebieden en ontwikkelingsdoelen die door de overheid vooropgesteld zijn.
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

In het kleuteronderwijs oefent uw kind allerlei vaardigheden (zoals taalverwerving, ontwikkeling van de motoriek, sociale vaardigheden,...) en attitudes.
Uw kind verwerft inzicht en kennis waarop verder wordt gebouwd in het lager onderwijs.

 

Waar kan ik "Kleuteronderwijs" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten tot "Kleuteronderwijs" ?

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar kunnen instappen op 1 van de zeven vaste instapdata:

 • de 1e schooldag na elke schoolvakantie (zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie *);
 • na Hemelvaartsdag;
 • de 1e schooldag van februari.

Kleuters die pas laat op het jaar verjaren en nog geen 2,5 jaar zijn op Hemelvaartsdag, kunnen pas het volgend schooljaar starten in de kleuterklas.
Ze kunnen echter al wel ingeschreven worden!
Net als de andere 2,5-jarigen die eerder in het kalenderjaar zijn geboren.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar gelden de instapdata niet langer.
Een kind kan dan op elk moment effectief naar de kleuterklas gaan.

Verlenging kleuteronderwijs?
School lopen in het gewoon kleuteronderwijs kan uitzonderlijk met 1 schooljaar verlengd worden.
Als ouder beslist u hier zelf over, na voorafgaandelijk advies gekregen te hebben van de klassenraad en van het CLB.
Het is noodzakelijk dat u toelichting krijgt bij deze adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de directeur en de betrokken klastitularis). 
Let wel: tijdens dit verlengd verblijf moet een leerplichtige kleuter dagelijks aanwezig zijn op school, net zoals zijn/haar leeftijdsgenootjes in de lagere school.

*data schoolvakanties tot en met 2021-2022

 

Interessante links

Basisonderwijs: Kleuterparticipatie
Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Kleuteronderwijs

 

Klik op de foto om te vergroten
 

Het gewoon kleuteronderwijs is bedoeld voor kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en loopt tot 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 jaar worden.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je kind leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar! Dit betekent dat je kleuter leerplichtig is op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 5 jaar gewworden is of wordt.
Deze 5-jarige kleuters moeten minstens 290 halve dagen aanwezig zijn op school.

Van het schooljaar 2021-2022 worden de leerplichtige kleuters ook gescreend op de kennis van het Nederlands. Op basis van de resultaten kan de eventuele taalachterstand worden weggewerkt.


Hoewel kleuters nog niet leerplichtig zijn en strikt genomen geen onderwijs hoeven te volgen, gaan bijna alle kleuters tussen 3 en 5 jaar naar de kleuterschool.

Scholen beslissen zelf op welke manier ze de kleuters groeperen.
Ze dienen dit te beschrijven in hun schoolwerkplan.
Vaak worden afzonderlijke (zomer)klasjes georganiseerd voor kleuters die instappen op 2,5 jaar.
Zo kunnen ze in een apart klasje starten of twee keer de 1ste kleuterklas doen.
Andere samenstellingen zijn mogelijk en de samenstelling van de groepen verandert soms ook in de loop van het schooljaar.
Meestal zitten de drie-, vier- en vijfjarige kleuters samen in een 1e, 2e en 3e kleuterklas.

Je kan online berekenen op welke datum precies een kind voor het eerst naar school mag.
Je hebt enkel de geboortedatum nodig.

Welke lessen krijg ik?

Scholen hebben een grote vrijheid wat betreft de inhoud van het kleuteronderwijs en kunnen vrij hun eigen pedagogische en onderwijskundige methodes kiezen.
Men tracht, voornamelijk via spel, de totale ontwikkeling van het kind te bevorderen.
Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de leergebieden en ontwikkelingsdoelen die door de overheid vooropgesteld zijn.
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden :

 • lichamelijke opvoeding;
 • muzische vorming;
 • Nederlands;
 • wereldoriëntatie;
 • wiskundige initiatie.

In het kleuteronderwijs oefent uw kind allerlei vaardigheden (zoals taalverwerving, ontwikkeling van de motoriek, sociale vaardigheden,...) en attitudes.
Uw kind verwerft inzicht en kennis waarop verder wordt gebouwd in het lager onderwijs.

Waar kan ik "Kleuteronderwijs" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Kleuteronderwijs" ?

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar kunnen instappen op 1 van de zeven vaste instapdata:

 • de 1e schooldag na elke schoolvakantie (zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie *);
 • na Hemelvaartsdag;
 • de 1e schooldag van februari.

Kleuters die pas laat op het jaar verjaren en nog geen 2,5 jaar zijn op Hemelvaartsdag, kunnen pas het volgend schooljaar starten in de kleuterklas.
Ze kunnen echter al wel ingeschreven worden!
Net als de andere 2,5-jarigen die eerder in het kalenderjaar zijn geboren.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar gelden de instapdata niet langer.
Een kind kan dan op elk moment effectief naar de kleuterklas gaan.

Verlenging kleuteronderwijs?
School lopen in het gewoon kleuteronderwijs kan uitzonderlijk met 1 schooljaar verlengd worden.
Als ouder beslist u hier zelf over, na voorafgaandelijk advies gekregen te hebben van de klassenraad en van het CLB.
Het is noodzakelijk dat u toelichting krijgt bij deze adviezen (eventueel tijdens een gesprek met de directeur en de betrokken klastitularis). 
Let wel: tijdens dit verlengd verblijf moet een leerplichtige kleuter dagelijks aanwezig zijn op school, net zoals zijn/haar leeftijdsgenootjes in de lagere school.

*data schoolvakanties tot en met 2021-2022