Buitengewoon kleuteronderwijs type 9

 

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben. 

Dit wil zeggen dat bij hen wordt vastgesteld

 

Waar kan ik "Buitengewoon kleuteronderwijs type 9" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

 

Interessante linksBuitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicapMethodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Buitengewoon kleuteronderwijs type 9

 
 

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben. 

Dit wil zeggen dat bij hen wordt vastgesteld

Waar kan ik "Buitengewoon kleuteronderwijs type 9" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

Je kleuter kan naar het buitengewoon kleuteronderwijs (BuKO) als het CLB een IAC-verslag opmaakt.  

Dit IAC-verslag bestaat uit:

  • Een attest, met de gegevens van je kleuter en het type van buitengewoon onderwijs waarin je kleuter kan ingeschreven worden.
  • Een verantwoordingsprotocol. Dit zegt hoe je kleuter functioneert in zijn omgeving, toont je schoolloopbaan en toont een beschrijving van de maatregelen die de school al nam in verband met de onderwijsbehoeften van je kleuter.
De school voor buitengewoon onderwijs mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen (bijvoorbeeld een inschrijving in het MFC dat aan de school verbonden is, een bepaalde minimale IQ-score, een bepaalde graad van zelfredzaamheid, …). 

Let op!

  • Voor de types 4, 6, 7 is er ook een medisch onderzoek nodig
  • Voor type 3 en 9 is er ook een multidisciplinair onderzoek nodig

Wat gebeurt er met het verslag?

Let op! Als je je kleuter inschrijft in een school voor buitengewoon onderwijs moet je dat IAC-verslag nog niet hebben. Een voorlopig CLB-document volstaat. Het IAC-verslag moet er wel zijn ten laatste wanneer de lessen starten.

  • Het IAC-verslag moet je geven aan de directeur van de onderwijsinstelling in het buitengewoon onderwijs.
  • Als je kleuter de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het IAC-verslag aan de ouders terugbezorgd.
  • Indien je kleuter niet meer aan de voorwaarden voor de opmaak van een IAC-verslag voldoet, kan het CLB dit IAC-verslag ook opheffen.

Leeftijdsvoorwaarden

Je kleuter moet tenminste 2 jaar en 6 maanden zijn.
De instapdagen die van toepassing zijn in het gewoon kleuteronderwijs gelden niet voor het BuKO.
In principe blijft je kleuter in het BuKO tot en met het schooljaar dat begint op 1 september van het jaar waarin de kleuter 5 jaar wordt.

Let op:


Een kleuter die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar mag toch nog in het BuKO ingeschreven worden. Dit kan met 1 schooljaar verlengd worden.
Je kleuter is dan leerplichtig.

Kan mijn kleuter ook naar gewoon onderwijs met een IAC-verslag?

Je kleuter kan ook een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs. Als je een overstap naar het gewoon lager onderwijs overweegt, is het belangrijk dat je het CLB contacteert.

Dan volgt je kind niet de gemeenschappelijke leerdoelen van de klas maar krijgt je kind leerdoelen op maat.  De klassenraad bepaalt jouw leerdoelen als het mogelijk is, in overleg met jou, het CLB, de ouders en eventueel ook met externe ondersteuners. Wat je leert, wordt telkens aangepast aan wat je nodig hebt. 

Met een IAC kom je niet in aanmerking voor een getuigschrift tenzij de klassenraad (uitzonderlijk) beslist dat de leerdoelen gelijkwaardig zijn aan deze uit het gemeenschappelijk curriculum.

Je ouders kiezen of je in het buitengewoon onderwijs naar school gaat of met een IAC in een school voor gewoon basisonderwijs. 

Meer info