Buitengewoon lager onderwijs type 5

 

Dit is onderwijs voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of voor kinderen die in een preventorium verblijven.


Kinderen in type 5 

 • kunnen niet voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

 

Waar kan ik "Buitengewoon lager onderwijs type 5" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

 

Wat kan je behalen na "Buitengewoon lager onderwijs type 5" ?

Wanneer de klassenraad het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan je een getuigschrift basisonderwijs behalen.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

 

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Buitengewoon lager onderwijs type 5

 
 

Dit is onderwijs voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of voor kinderen die in een preventorium verblijven.


Kinderen in type 5 

 • kunnen niet voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

Waar kan ik "Buitengewoon lager onderwijs type 5" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

als je kind in een ziekenhuis, een residentiële setting of een preventorium verblijft, kan het les volgen met

 • een attest van de behandelende arts van de medische of psychiatrische voorziening of van de directeur van de residentiële setting. 

In het attest staan:

 • de identificatiegegevens van de leerling
 • de identificatiegegevens van de ouders 
 • de identificatiegegevens van de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs waar de leerling ingeschreven is
 • de identificatiegegevens van de voorziening waar onderwijs van type 5 aangeboden wordt
 • de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de behandelende geneesheer of directeur
 • de motivering waarom je niet voltijds in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs  school kan volgen
 • de motivering waarom je behoefte hebt aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod in een residentiële omgeving. 
Je kind wordt ingeschreven op die school maar blijft ook ingeschreven in de thuisschool.
 

Wat gebeurt er met het attest?

 • Het attest is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling van type 5 en komt in het leerlingendossier.
 • Het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5 is geldig tot je opnieuw alle onderwijsactiviteiten in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs kan volgen.

Leeftijdsvoorwaarden om te starten in BuLO

Je kind moet 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
 

Let op:

 • Een kind dat 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig.
  De ouders nemen deze beslissing zelf nadat ze kennis nemen van de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en nadat de adviezen worden toegelicht.
 • Een kind mag in het BuLO blijven tijdens het schooljaar dat begint in het jaar waarin het 14 jaar wordt. De ouders nemen deze beslissing autonoom nadat ze kennis nemen van de gemotiveerde adviezen van de klassenraad en nadat de adviezen worden toegelicht.
  Een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het buitengewoon lager onderwijs.

Bron

Wat kan je behalen na "Buitengewoon lager onderwijs type 5" ?

Wanneer de klassenraad het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan je een getuigschrift basisonderwijs behalen.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen