BuBaO type 5

 

Type 5 is er voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium. 
Kinderen in type 5 beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden:

 • de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding laat niet toe dat de kinderen voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

 

Waar kan ik "BuBaO type 5" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten tot "BuBaO type 5" ?

Voor de toelating van een leerling tot het type 5 is een attest vereist dat uitgereikt is door de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening of van het preventorium ofwel door de directeur van de residentiële setting.
De overheid reikt hiervoor geen model meer aan.
De volgende elementen moeten in het attest voor type 5 opgenomen worden:

   • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres;
   • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres;
   • de identificatiegegevens van de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs waar de leerling ingeschreven is: naam, adres en instellingsnummer, met inbegrip van het studieaanbod dat de leerling er volgt;
   • de identificatiegegevens van de voorziening waar onderwijs van type 5 aangeboden wordt: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening, van het preventorium of van de directeur van de residentiële setting;
   • de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de behandelende geneesheer of directeur, vermeld in punt 4°;
   • de motivering waarom:
    a) de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding niet toelaat dat het kind of de jongere voltijds in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs de lessen kan volgen;
    b) het kind of de jongere behoefte heeft aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in een residentiële omgeving verstrekt moet worden. Het attest is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling van type 5, ter staving van de inschrijving. Het wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Een leerling moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het BuLO zeven jaar (= tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin het kind twaalf jaar wordt).

Afwijkingen:

   • Een kind dat vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig. 
    De ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.
   • Een kind mag in het BuLO blijven tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het dertien jaar wordt. Het BuLO kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.

De BO-school mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen. 
Het kan niet dat de BO-school: naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden internaat of semi-internaat eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

 

Wat kan je behalen na "BuBaO type 5" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

 

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

BuBaO type 5

 
 

Type 5 is er voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium. 
Kinderen in type 5 beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden:

 • de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding laat niet toe dat de kinderen voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

Waar kan ik "BuBaO type 5" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "BuBaO type 5" ?

Voor de toelating van een leerling tot het type 5 is een attest vereist dat uitgereikt is door de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening of van het preventorium ofwel door de directeur van de residentiële setting.
De overheid reikt hiervoor geen model meer aan.
De volgende elementen moeten in het attest voor type 5 opgenomen worden:

   • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres;
   • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres;
   • de identificatiegegevens van de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs waar de leerling ingeschreven is: naam, adres en instellingsnummer, met inbegrip van het studieaanbod dat de leerling er volgt;
   • de identificatiegegevens van de voorziening waar onderwijs van type 5 aangeboden wordt: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening, van het preventorium of van de directeur van de residentiële setting;
   • de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de behandelende geneesheer of directeur, vermeld in punt 4°;
   • de motivering waarom:
    a) de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding niet toelaat dat het kind of de jongere voltijds in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs de lessen kan volgen;
    b) het kind of de jongere behoefte heeft aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in een residentiële omgeving verstrekt moet worden. Het attest is bestemd voor de directeur van de onderwijsinstelling van type 5, ter staving van de inschrijving. Het wordt aan het leerlingendossier toegevoegd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Een leerling moet zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het BuLO zeven jaar (= tot en met het schooljaar dat aanvangt op de eerste september van het jaar waarin het kind twaalf jaar wordt).

Afwijkingen:

   • Een kind dat vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het BuLO ingeschreven worden. Het wordt dan automatisch leerplichtig. 
    De ouders nemen deze beslissing autonoom na kennisname van en toelichting bij de omstandig gemotiveerde adviezen van de klassenraad en van het CLB.
   • Een kind mag in het BuLO blijven tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin het dertien jaar wordt. Het BuLO kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.

De BO-school mag geen andere bijkomende toelatingsvoorwaarden opleggen. 
Het kan niet dat de BO-school: naast een inschrijving in de school een inschrijving in het aan de school verbonden internaat of semi-internaat eist; een bepaald minimum IQ eist of een bepaalde graad van zelfredzaamheid oplegt.

Wat kan je behalen na "BuBaO type 5" ?

Wanneer de onderwijsinspectie het gevolgde onderwijs als gelijkwaardig* beschouwt met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs, kan een getuigschrift basisonderwijs worden behaald.
Dit is volledig gelijkwaardig aan een getuigschrift behaald in het gewoon basisonderwijs.

*Dat kan, als de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan gelijkwaardig zijn aan deze van het gewoon lager onderwijs. Een handelingsplan bevat de ontwikkelingsdoelen die nagestreefd worden op basis van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling(en).

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen