Buitengewoon kleuteronderwijs type 5

 

Dit is onderwijs voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of voor kinderen die in een preventorium verblijven.


Kinderen in type 5 

 • kunnen niet voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

 

Waar kan ik "Buitengewoon kleuteronderwijs type 5" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten?

 

Interessante linksBasisonderwijs: Kleuterparticipatie

Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde schoolMethodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Buitengewoon kleuteronderwijs type 5

 
 

Dit is onderwijs voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of voor kinderen die in een preventorium verblijven.


Kinderen in type 5 

 • kunnen niet voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

Waar kan ik "Buitengewoon kleuteronderwijs type 5" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten?

Als je kleuter in een ziekenhuis, een residentiële setting of een preventorium verblijft, kan je kleuter naar een ziekenhuisschool met

 • een attest van de behandelende arts van de medische of psychiatrische voorziening of van de directeur van de residentiële setting. 

In het attest staan:

 • de identificatiegegevens van de leerling
 • de identificatiegegevens van de ouders 
 • de identificatiegegevens van de school voor gewoon of buitengewoon onderwijs waar de leerling ingeschreven is
 • de identificatiegegevens van de voorziening waar onderwijs van type 5 aangeboden wordt
 • de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de behandelende geneesheer of directeur
 • de motivering waarom je niet voltijds in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs  school kan volgen
 • de motivering waarom je behoefte hebt aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod in een residentiële omgeving. 
Je kleuter wordt ingeschreven op die school maar blijft ook ingeschreven in de thuisschool.
 

Wat gebeurt er met het attest?

 • Het attest is voor de directeur van de onderwijsinstelling van type 5 en komt in het leerlingendossier.
 • Het attest voor toelating tot buitengewoon onderwijs type 5 is geldig tot je kleuter opnieuw alle onderwijsactiviteiten in een school voor gewoon of buitengewoon onderwijs kan volgen.

Leeftijdsvoorwaarden:

Je kleuter moet tenminste 2 jaar en 6 maanden zijn.
 

Let op:
Een kleuter die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar mag toch nog in het BuKO ingeschreven worden. Dit kan met 1 schooljaar verlengd worden.
Je kleuter is dan leerplichtig.

Bron

Interessante linksBasisonderwijs: Kleuterparticipatie

Buitengewoon onderwijs: Ziekenhuisscholen

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde schoolMethodeonderwijs: Federatie Steinerscholen

Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen