Carla's verhaal.

Mijn naam is Carla en ik ben bijna 49 jaar. Ik heb het lager secundair voltooid in de richting economische wetenschappen en ben nadien naar het COOVI gegaan om een opleiding te volgen in de afdeling HOTEL. Echter om persoonlijke redenen heb ik deze opleiding niet kunnen voltooien en ben overgestapt op het toenmalige “leercontract”. Ik ging werken in een restaurant en volgde nog 1 dag onderwijs. Ik behaalde hier wel het getuigschrift met grote onderscheiding. ? Nadien deed ik een 2 jarige opleiding om mijn diploma te behalen om een eigen zaak te kunnen starten. Ook hier slaagde ik in deze studie. Ik mocht nu zelfstandig gaan ondernemen. Ik had het diploma ‘ toegang tot het beroep’ behaald. Deze opleidingen zijn echter niet gelijk gesteld aan het hoger secundair en dus word ik beschouwd ( bij de VDAB) als laaggeschoold. Tot op de leeftijd van 40 jaar heb ik gewerk in de HORECA, maar tussendoor deed ik nog verschillende andere aktiviteiten. Van 2003 tot 2008 baatte ik een koffie- en eethuis uit! Hard werken maar ik deed het graag. Door allerlei externe factoren gaande van onbetrouwbaar personeel tot lange dagen werken werd ik tot 2 x toe geveld door een burn out. Ik bedacht dat dit zo niet langer kon en ging mij omscholen. Ik volgde aan de Schoonheidsschool te Antwerpen en Gent de opleidingen KLEUR-, STIJL- en IMAGOCONSULENTE/ VISAGIE en BASIS GELAATSVERZORGING. Met succes heb ik deze opleidingen afgerond en ben nu reeds een aantal jaren werkzaam in deze sector. Ik heb opnieuw een eigen zaak waar ik een verkooppunt heb van cosmetica en skin care producten alsook een atelier waar ik verschillende workshops organiseer. Ik geef ook een paar uur les aan SYNTRA waar ik de module visagie geef aan de cursisten die een opleiding volgen als schoonheidsspecialiste.

Ingestuurd door: Carla
Ingestuurd op: 17-02-2014