Tuinaanlegger - groenbeheerder

Beschrijving

In de opleiding “Tuinaanlegger-groenbeheerder” leert men de basiscompetenties met betrekking tot het organiseren en sturen van de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groen ruimtes. Dit teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens dit ontwerpen en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

Na de opleiding kan de cursist:
− Werken op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
− Werken met courante tuinbouwmachines en materieel
− De verplaatsingen van en naar de locatie organiseren
− De activiteiten van het team coördineren
− De werkzaamheden plannen en organiseren
− Bemestingsproducten en bestrijdingsproducten hanteren
− Machines en materieel reinigen en het basisonderhoud uitvoeren
− De eigen deskundigheid opbouwen
− De aanleg-, onderhouds- en beheerswerken begeleiden, eraan participeren en ondersteunen
− De werkzaamheden afronden
− Correct omgaan met klanten en derden
− Klachten op locatie signaleren en afhandelen
− De werkadministratie vervullen
− De voorraad opvolgen en tekorten vast stellen

 

Situering

Studiegebied Land- en tuinbouw
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Land- en Tuinbouw - Milieu
   
Trefwoorden Milieu
   
Studieomvang

1360 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van de basiseducatie, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Naam beroepskwalificatie en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

 

Instellingen

Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Limburg

Europaplein 36  3630 Maasmechelen
089770955     

 

Linken

Tuinaanleg en -onderhoud (7mj) - VDAB - Studie schoolverlaters

Opleidingenstructuur Tuinaanlegger/groenbeheerder - Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs

 

Tuinaanlegger - groenbeheerder

Beschrijving

In de opleiding “Tuinaanlegger-groenbeheerder” leert men de basiscompetenties met betrekking tot het organiseren en sturen van de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groen ruimtes. Dit teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens dit ontwerpen en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

Na de opleiding kan de cursist:
− Werken op een gezonde, veilige en milieubewuste manier
− Werken met courante tuinbouwmachines en materieel
− De verplaatsingen van en naar de locatie organiseren
− De activiteiten van het team coördineren
− De werkzaamheden plannen en organiseren
− Bemestingsproducten en bestrijdingsproducten hanteren
− Machines en materieel reinigen en het basisonderhoud uitvoeren
− De eigen deskundigheid opbouwen
− De aanleg-, onderhouds- en beheerswerken begeleiden, eraan participeren en ondersteunen
− De werkzaamheden afronden
− Correct omgaan met klanten en derden
− Klachten op locatie signaleren en afhandelen
− De werkadministratie vervullen
− De voorraad opvolgen en tekorten vast stellen

 

Situering

Studiegebied Land- en tuinbouw
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Land- en Tuinbouw - Milieu
   
Trefwoorden Milieu
   
Studieomvang

1360 lestijden

 

Toelating

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van de basiseducatie, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.

 

Sanctie

Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat Naam beroepskwalificatie en een bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.

 

Instellingen

Provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Limburg

Europaplein 36  3630 Maasmechelen
089770955     

 

Linken

Tuinaanleg en -onderhoud (7mj) - VDAB - Studie schoolverlaters

Opleidingenstructuur Tuinaanlegger/groenbeheerder - Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs

 


Gegevens bijgewerkt tot 09-09-2020