Wild- en Gevogelteslager

Beschrijving

In deze opleiding leert men het vlees van wild, gevogelte, konijn en/of exotische vleessoorten beoordelen, aankopen, versnijden, verwerken en verkopen .
Je maakt de producten klaar om deze in een consumptiecircuit te brengen onder de vorm van bereidingen, vleesproducten of bereide gerechten.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Toelating

De cursist beschikt over deelcertificaten van een aantal modules uit het studiegebied VOEDING, cluster slagerijopleidingen, met een gezamenlijke duur van minstens 160 Lt of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

 

Sanctie

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen. 
Toepassing van: 
- het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 
Voor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). 
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren. 
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond veiligheid gewerkt wordt, moet stopzetten.

Het certificaat “Wild- en Gevogelteslager” en/of het bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van “Wild- en Gevogelteslager” en/of een diploma secundair onderijs van de opleiding “Wild- en Gevogelteslager” gelden als bewijs van beroepsbekwaamheid voor de uitvoering van zelfstandige activiteiten met betrekking tot “Wild- en Gevogelteslager”.
Het certificaat Wild- en gevogelteslager leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.  

 

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
03 242 26 19     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
02 528 09 50     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053 46 19 00     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo-GO!

St.-Elisabethlaan 6  8660 De Panne
058 41 51 61     

 

Beroepen

Traiteur

 

Linken

Poelier - VKS - Beroepskwalificatie niveau 4

Wild- en gevogelteslager - Opleidingsprofiel SecVO

 

Wild- en Gevogelteslager

Beschrijving

In deze opleiding leert men het vlees van wild, gevogelte, konijn en/of exotische vleessoorten beoordelen, aankopen, versnijden, verwerken en verkopen .
Je maakt de producten klaar om deze in een consumptiecircuit te brengen onder de vorm van bereidingen, vleesproducten of bereide gerechten.

 

Situering

Studiegebied Slagerij
   
Diplomagericht Ja
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Toelating

De cursist beschikt over deelcertificaten van een aantal modules uit het studiegebied VOEDING, cluster slagerijopleidingen, met een gezamenlijke duur van minstens 160 Lt of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

 

Sanctie

Medisch attest met het oog op het hanteren van levensmiddelen. 
Toepassing van: 
- het KB van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of – stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen,
- het KB van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 
Voor een opleiding waarin men rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komt en men die waren of stoffen kan verontreinigen of besmetten, moet men medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming (cf. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). 
Daartoe dient een arts een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt voor de ganse duur van de (ononderbroken) studies waarin rond voeding wordt gewerkt (ook bij eventuele verandering van instelling of opleiding), tenzij er een aanleiding is (bv. na ziekte) om de geschiktheid te herevalueren. 
Een ongeschiktheidsverklaring in het kader van de toelating tot een opleiding impliceert dat men niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet; een ongeschiktheidsverklaring na herevaluatie tijdens een opleiding impliceert dat men uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar zijn studies waarin rond veiligheid gewerkt wordt, moet stopzetten.

Het certificaat “Wild- en Gevogelteslager” en/of het bewijs van beroepskwalificatie van niveau 4 van “Wild- en Gevogelteslager” en/of een diploma secundair onderijs van de opleiding “Wild- en Gevogelteslager” gelden als bewijs van beroepsbekwaamheid voor de uitvoering van zelfstandige activiteiten met betrekking tot “Wild- en Gevogelteslager”.
Het certificaat Wild- en gevogelteslager leidt in combinatie met het certificaat Aanvullende algemene vorming tot het diploma secundair onderwijs.  

 

 

Instellingen

Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant

Desguinlei 244  2018 Antwerpen
03 242 26 19     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel

Materiaalstraat 67  1070 Anderlecht
02 528 09 50     

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs hét CVO Pro

Keizersplein 19  9300 Aalst
053 46 19 00     

Centrum voor Volwassenenonderwijs Cervo-GO!

St.-Elisabethlaan 6  8660 De Panne
058 41 51 61     

 

Beroepen

Traiteur

 

Linken

Poelier - VKS - Beroepskwalificatie niveau 4

Wild- en gevogelteslager - Opleidingsprofiel SecVO

 


Gegevens bijgewerkt tot 04-12-2023