Maritieme opleiding motoren

Beschrijving

In deze opleiding leert de cursist:

 • op het operationele niveau verantwoordelijk te zijn voor een welomschreven domein van de taken in de machinekamer onder het gezag van de verantwoordelijke officier op het
 • managementniveau;
 • direct toezicht uit te oefenen over alle taken en functies binnen zijn/haar domein;
 •  een goede materiaalkennis om werkzaamheden uit te voeren;
 • bij werkzaamheden steeds de grootst mogelijke veiligheid nastreven;
 • het gepaste gereedschap en meet- en testapparatuur voor het ontmantelen, onderhouden en
  monteren van machine-uitrusting gebruiken;
 • de procedures en de taken van het wachtlopen in de machinekamer; met inbegrip van de
  organisatie en leiding ervan met bijzondere aandacht voor de veiligheid;
 • gepast reageren op noodsituaties volgens geijkte procedures;
 • een voortdurende alertheid met betrekking tot het milieu aan de dag te leggen;
 • zowel geschreven als gesproken zich uit te drukken in het Engels, Standard Marine Navigation Vocabulary dient hierbij als leidraad;
 • technische publicaties te gebruiken;
 • alle machines en hulpwerktuigen te bedienen en controlesystemen te interpreteren.
  Ook het bedienen van elektrische en elektronische uitrusting behoort tot zijn/haar taak;
 • instaan voor het onderhoud en de herstelling van alle machines,hulpwerktuigen en
  controlesystemen aan boord;
 • milieubescherming en milieubeschermingprocedures toepassen en de daarvoor geëigende
  uitrusting gebruiken;
 • de basiskennis van scheepsconstructie en -stabiliteit, alsook mogelijke acties ondernemen om
  de scheepsconstructie en -stabiliteit te controleren;
 • de kennis en vaardigheden met betrekking tot brandbestrijding en preventie, overleven op zee
  en EHBO toepassen;
 • kennis van de IMO-regelgeving

 

Situering

Studiegebied Maritieme diensten
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Handel - Economie
Maritiem
   
Studieomvang

1320 lestijden

 

Sanctie

Deze opleiding leidt tot het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN na 1320 lestijden.
Het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs.

Het behalen van het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN leidt dus niet automatisch tot een vaarbevoegdheidsbewijs.
Om een vaarbevoegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen moet de cursist de nodige diensttijd behalen die het voorschrift III/1 voorziet.
De opleiding Maritieme opleiding motoren geeft reeds recht op 20 dagen diensttijd.  

 

Instellingen

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen

Distelvinklaan 22  2660 Antwerpen
033761200     

 

Beroepen

Matroos binnenscheepvaart

Matroos zeevaart

 

Linken

Matroos binnenvaart - VDAB - Beroepenfilm

Zeevaartbemanning (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Binnenscheepvaart (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Vissersbemanning (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

 

Maritieme opleiding motoren

Beschrijving

In deze opleiding leert de cursist:

 • op het operationele niveau verantwoordelijk te zijn voor een welomschreven domein van de taken in de machinekamer onder het gezag van de verantwoordelijke officier op het
 • managementniveau;
 • direct toezicht uit te oefenen over alle taken en functies binnen zijn/haar domein;
 •  een goede materiaalkennis om werkzaamheden uit te voeren;
 • bij werkzaamheden steeds de grootst mogelijke veiligheid nastreven;
 • het gepaste gereedschap en meet- en testapparatuur voor het ontmantelen, onderhouden en
  monteren van machine-uitrusting gebruiken;
 • de procedures en de taken van het wachtlopen in de machinekamer; met inbegrip van de
  organisatie en leiding ervan met bijzondere aandacht voor de veiligheid;
 • gepast reageren op noodsituaties volgens geijkte procedures;
 • een voortdurende alertheid met betrekking tot het milieu aan de dag te leggen;
 • zowel geschreven als gesproken zich uit te drukken in het Engels, Standard Marine Navigation Vocabulary dient hierbij als leidraad;
 • technische publicaties te gebruiken;
 • alle machines en hulpwerktuigen te bedienen en controlesystemen te interpreteren.
  Ook het bedienen van elektrische en elektronische uitrusting behoort tot zijn/haar taak;
 • instaan voor het onderhoud en de herstelling van alle machines,hulpwerktuigen en
  controlesystemen aan boord;
 • milieubescherming en milieubeschermingprocedures toepassen en de daarvoor geëigende
  uitrusting gebruiken;
 • de basiskennis van scheepsconstructie en -stabiliteit, alsook mogelijke acties ondernemen om
  de scheepsconstructie en -stabiliteit te controleren;
 • de kennis en vaardigheden met betrekking tot brandbestrijding en preventie, overleven op zee
  en EHBO toepassen;
 • kennis van de IMO-regelgeving

 

Situering

Studiegebied Maritieme diensten
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Handel - Economie
Maritiem
   
Studieomvang

1320 lestijden

 

Sanctie

Deze opleiding leidt tot het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN na 1320 lestijden.
Het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs.

Het behalen van het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN leidt dus niet automatisch tot een vaarbevoegdheidsbewijs.
Om een vaarbevoegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen moet de cursist de nodige diensttijd behalen die het voorschrift III/1 voorziet.
De opleiding Maritieme opleiding motoren geeft reeds recht op 20 dagen diensttijd.  

 

Instellingen

GO! Centrum voor Volwassenenonderwijs Antwerpen

Distelvinklaan 22  2660 Antwerpen
033761200     

 

Linken

Matroos binnenvaart - VDAB - Beroepenfilm

Zeevaartbemanning (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Binnenscheepvaart (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Vissersbemanning (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

 


Gegevens bijgewerkt tot 06-05-2019