Socio-culturele integratie richtgraad 1

Beschrijving

Je krijgt de mogelijkheid om je de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes van Nederlands tweede taal te toetsen aan de praktijk.
Je leert een aantal elementaire gegevens van de democratische Nederlandstalige samenleving van België.
Je leert er ook naar handelen zodat je, eventueel mits begeleiding, de eerste stappen kan zetten naar een autonoom functioneren binnen onze maatschappij.
Je toont, in een sfeer van wederzijds respect, begrip voor het anders zijn van de samenleving waarin je nu leeft en die je mee vormt tot multiculturele samenleving.

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal
   
Belangstellingsdomeinen Humane wetenschappen
   
Studieomvang

180 lestijden

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding na 180 lestiijden: SOCIO-CULTURELE INTEGRATIE R1

 

Instellingen

 

Linken

 

Socio-culturele integratie richtgraad 1

Beschrijving

Je krijgt de mogelijkheid om je de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes van Nederlands tweede taal te toetsen aan de praktijk.
Je leert een aantal elementaire gegevens van de democratische Nederlandstalige samenleving van België.
Je leert er ook naar handelen zodat je, eventueel mits begeleiding, de eerste stappen kan zetten naar een autonoom functioneren binnen onze maatschappij.
Je toont, in een sfeer van wederzijds respect, begrip voor het anders zijn van de samenleving waarin je nu leeft en die je mee vormt tot multiculturele samenleving.

 

Situering

Studiegebied Nederlands tweede taal
   
Belangstellingsdomeinen Humane wetenschappen
   
Studieomvang

180 lestijden

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding na 180 lestiijden: SOCIO-CULTURELE INTEGRATIE R1

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-01-2016