Slagersgast

Beschrijving

Je leert het werk plannen en organiseren, de nodige grondstoffen en materieel voorzien.
Je beoordeelt, bestelt en koopt het vee en/of vlees.
Je leert een varken, rund en schaap uitsnijden en uitbenen.
Je werkt de delen af en maakt varkens-, rund-, schapen- en kalfvlees winkelklaar.
Je maakt volgende zaken klaar: vleesbereidingen, zouterijproducten, kook- en droge worsten, lever-, bloed- en geleibereidingen.
Je leert afgewerkte producten en grondstoffen bewaren.
Je onderhoudt materieel en maakt het schoon.

 

Situering

Studiegebied Voeding
   
Belangstellingsdomeinen Voeding - Horeca
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Toelating

Voor de opleidingen van de studiegebieden personenzorg en voeding waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, is in uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid een medisch geschiktheidsattest vereist.
 Daartoe dient een arts voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving later plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
Dit attest mag ten hoogste drie jaar oud zijn.

 

Sanctie

Certificaat van de beroepsopleiding: SLAGERSGAST na 600 lestijden.

 

Instellingen

 

Beroepen

Productieoperator voeding

Slachter

Slager

Slagershulp

Traiteur

Uitsnijder uitbener

 

Linken

Slagerij (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Medewerker slagerij - VKS - Beroepskwalificatie niveau 2

Slagersgast - Opleidingsprofiel SecVO

 

Slagersgast

Beschrijving

Je leert het werk plannen en organiseren, de nodige grondstoffen en materieel voorzien.
Je beoordeelt, bestelt en koopt het vee en/of vlees.
Je leert een varken, rund en schaap uitsnijden en uitbenen.
Je werkt de delen af en maakt varkens-, rund-, schapen- en kalfvlees winkelklaar.
Je maakt volgende zaken klaar: vleesbereidingen, zouterijproducten, kook- en droge worsten, lever-, bloed- en geleibereidingen.
Je leert afgewerkte producten en grondstoffen bewaren.
Je onderhoudt materieel en maakt het schoon.

 

Situering

Studiegebied Voeding
   
Belangstellingsdomeinen Voeding - Horeca
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Toelating

Voor de opleidingen van de studiegebieden personenzorg en voeding waarin cursisten rechtstreeks of onrechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, is in uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid een medisch geschiktheidsattest vereist.
 Daartoe dient een arts voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving later plaatsvindt een verklaring van lichamelijke geschiktheid uit te reiken.
Dit attest mag ten hoogste drie jaar oud zijn.

 

Sanctie

Certificaat van de beroepsopleiding: SLAGERSGAST na 600 lestijden.

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-01-2016