Begeleider-animator voor bejaarden

Beschrijving

Je kerntaak als animator in de ouderenzorg bestaat uit het aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan ouderen.
De taak is ruimer dan het uitwerken van een activiteitenaanbod.
Je ondersteunt elke oudere op individuele basis en biedt persoonlijke begeleiding in de dagbesteding.
Deze ondersteuning en begeleiding is er op gericht vanuit een animatieve grondhouding het welzijn en de levenskwaliteit van de oudere te bevorderen.
Je werkt een aangepast activiteitenaanbod uit zowel voor individuen als voor groepen en begeleidt ook deze activiteiten.
In het belang van de oudere onderhoud je contacten met het sociaal netwerk van de oudere.
Vanuit jouw functie bied je ondersteuning bij de verschillende aspecten van de algemene opdracht en werking van de instelling en neem je verantwoordelijkheid voor integrale kwaliteitszorg op.
Bij de uitvoering van jouw taak heb je oog voor het veilig, hygiënisch, economisch, ergonomisch en milieubewust werken. 

 

Situering

Studiegebied Personenzorg
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Personenzorg
   
Trefwoorden Zorg
   
Studieomvang

1560 lestijden

 

Sanctie

De opleiding leidt tot het certificaat BEGELEIDER- ANIMATOR VOOR BEJAARDEN.

Het certificaat leidt in combinatie met de opleiding AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot een diploma
secundair onderwijs.

 

Instellingen

 

Beroepen

Animator in de ouderenzorg

 

Linken

Animator in de ouderenzorg - VDAB - Beroepenfilm

Animatie culturele en recreatieve activiteiten (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Begeleider - animator voor bejaarden - Opleidingsprofiel SecVO

 

Begeleider-animator voor bejaarden

Beschrijving

Je kerntaak als animator in de ouderenzorg bestaat uit het aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan ouderen.
De taak is ruimer dan het uitwerken van een activiteitenaanbod.
Je ondersteunt elke oudere op individuele basis en biedt persoonlijke begeleiding in de dagbesteding.
Deze ondersteuning en begeleiding is er op gericht vanuit een animatieve grondhouding het welzijn en de levenskwaliteit van de oudere te bevorderen.
Je werkt een aangepast activiteitenaanbod uit zowel voor individuen als voor groepen en begeleidt ook deze activiteiten.
In het belang van de oudere onderhoud je contacten met het sociaal netwerk van de oudere.
Vanuit jouw functie bied je ondersteuning bij de verschillende aspecten van de algemene opdracht en werking van de instelling en neem je verantwoordelijkheid voor integrale kwaliteitszorg op.
Bij de uitvoering van jouw taak heb je oog voor het veilig, hygiënisch, economisch, ergonomisch en milieubewust werken. 

 

Situering

Studiegebied Personenzorg
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Personenzorg
   
Trefwoorden Zorg
   
Studieomvang

1560 lestijden

 

Sanctie

De opleiding leidt tot het certificaat BEGELEIDER- ANIMATOR VOOR BEJAARDEN.

Het certificaat leidt in combinatie met de opleiding AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot een diploma
secundair onderwijs.

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 12-01-2016