Opfris derde graad aso

Beschrijving

Je krijgt een opfrissing van de vakken Natuurwetenschappen, Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde om vlot te kunnen instappen in de derde graad ASO.

 

Situering

Studiegebied Algemene vorming
   
Studieomvang

380 lestijden

 

Toelating

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het studiegebied algemene vorming moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.
Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent.
Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 

 

Instellingen

 

Linken

Opfris Derde Graad ASO - modulair - Opleidingsprofiel SecVO

 

Opfris derde graad aso

Beschrijving

Je krijgt een opfrissing van de vakken Natuurwetenschappen, Nederlands, Engels, Frans en Wiskunde om vlot te kunnen instappen in de derde graad ASO.

 

Situering

Studiegebied Algemene vorming
   
Studieomvang

380 lestijden

 

Toelating

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het studiegebied algemene vorming moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.
Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent.
Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 07-01-2016