Begeleider in de kinderopvang

Beschrijving

In deze relatief lange opleiding krijg je basisvaardigheden aangeleerd die belangrijk zijn om te kunnen werken als beginnend beroepsbeoefenaar in verschillende settings/situaties van de kinderopvang. 
Dit is nodig om o.a. in kinderdagverblijven te mogen werken.
Je leert werken in een team, omgaan met kinderen & hun ouders en jonge & schoolgaande kinderen begeleiden.
Daarnaast leer je over de dagelijkse verzorging en omgang met kinderen van 0 tot 12 jaar, het begeleiden van kinderen met specifieke zorgbehoeftes zowel lichamelijk als psychosociaal, de ontwikkeling van de eigen beroepsrelaties, omgangsvaardigheden, methodisch werken, de integratie in het werkveld.
Je  maakt kennis met verschillende pedagogische visies en leert jezelf te ontwikkelen door het lezen van vakliteratuur.
Je leert de ontwikkeling van het kind stimuleren, spelactiviteiten en huiswerk begeleiden, een opvoedende houding aannemen, observeren, rapporteren en begeleidingsplannen uitvoeren.
Met andere woorden: naast basisvaardigheden, leer je zowel over het schoolgaande kind als over het kleinere kind.

 

Situering

Studiegebied Personenzorg
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Personenzorg
   
Trefwoorden Zorg
Kinderen - Jongeren
   
Studieomvang

1280 lestijden

 

Sanctie

Deze opleiding leidt tot het certificaat BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs.

 

Instellingen

 

Beroepen

Kinderbegeleider

Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang

Kinderverzorger

Opvoeder in onderwijsinstelling

 

Linken

Begeleider kinderopvang - VDAB - Beroepenfilm

Animatie kinderen en jongeren (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

Begeleider in de kinderopvang - Opleidingsprofiel SecVO

 

Begeleider in de kinderopvang

Beschrijving

In deze relatief lange opleiding krijg je basisvaardigheden aangeleerd die belangrijk zijn om te kunnen werken als beginnend beroepsbeoefenaar in verschillende settings/situaties van de kinderopvang. 
Dit is nodig om o.a. in kinderdagverblijven te mogen werken.
Je leert werken in een team, omgaan met kinderen & hun ouders en jonge & schoolgaande kinderen begeleiden.
Daarnaast leer je over de dagelijkse verzorging en omgang met kinderen van 0 tot 12 jaar, het begeleiden van kinderen met specifieke zorgbehoeftes zowel lichamelijk als psychosociaal, de ontwikkeling van de eigen beroepsrelaties, omgangsvaardigheden, methodisch werken, de integratie in het werkveld.
Je  maakt kennis met verschillende pedagogische visies en leert jezelf te ontwikkelen door het lezen van vakliteratuur.
Je leert de ontwikkeling van het kind stimuleren, spelactiviteiten en huiswerk begeleiden, een opvoedende houding aannemen, observeren, rapporteren en begeleidingsplannen uitvoeren.
Met andere woorden: naast basisvaardigheden, leer je zowel over het schoolgaande kind als over het kleinere kind.

 

Situering

Studiegebied Personenzorg
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Personenzorg
   
Trefwoorden Zorg
Kinderen - Jongeren
   
Studieomvang

1280 lestijden

 

Sanctie

Deze opleiding leidt tot het certificaat BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs.

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 12-01-2016