Informatica: computer-, besturingssystemen en netwerken

Beschrijving

De opleiding stoelt op drie pijlers: computersystemen, besturingssystemen en netwerken.
Bij computersystemen gaat het om de hardware van de computer.
Besturingssystemen gaan over de stand alone computer.
Netwerken betreffen de netwerkbesturingssoftware.
Je leert een besturingssysteem herkennen, begrijpen en toepassen.
Je kan een computersysteem monteren, afstemmen, herstellen en onderhouden. je leert een client/server netwerk realiseren, gebruiken en beheren.

 

Situering

Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Trefwoorden Computer - ICT
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding: INFORMATICA: COMPUTER- & BESTURINGSSYSTEMEN EN
NETWERKEN na 600 lestijden.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 

 

Instellingen

 

Beroepen

ICT-medewerker

Netwerkbeheerder

Technicus pc en kantoormateriaal

 

Linken

ICT-technicus - VDAB - Beroepenfilm

Studies en ontwikkeling van informatica (m/v/x) - Beroepsprofiel Competent

 

Informatica: computer-, besturingssystemen en netwerken

Beschrijving

De opleiding stoelt op drie pijlers: computersystemen, besturingssystemen en netwerken.
Bij computersystemen gaat het om de hardware van de computer.
Besturingssystemen gaan over de stand alone computer.
Netwerken betreffen de netwerkbesturingssoftware.
Je leert een besturingssysteem herkennen, begrijpen en toepassen.
Je kan een computersysteem monteren, afstemmen, herstellen en onderhouden. je leert een client/server netwerk realiseren, gebruiken en beheren.

 

Situering

Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie
   
Diplomagericht Ja
   
Belangstellingsdomeinen Mechanica - Elektriciteit
   
Trefwoorden Computer - ICT
   
Studieomvang

600 lestijden

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding: INFORMATICA: COMPUTER- & BESTURINGSSYSTEMEN EN
NETWERKEN na 600 lestijden.

Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 18-03-2016