Frans richtgraad 2

Beschrijving

‘Threshold’ of richtgraad 2 is het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid.

De taalgebruiker:

  • kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen.
  • Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd.
  • Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken.
  • Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren.
  • Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen.

 

Situering

Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

480 lestijden

 

Toelating

In de regel nemen de Centra voor Volwassenenonderwijs bij de aanvang van een taalcursus een instaptoets af bij de kandidaat-cursisten.
Op grond van de uitslag mag de cursist dan starten in:

  • richtgraad één: beginner
  • richtgraad twee: praktische kennis
  • richtgraad drie: gevorderde (professionele) kennis
  • richtgraad vier: gespecialiseerde opleiding.

Met de term richtgraad duidt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een graad van vordering, of een niveau-bepaling aan in het vreemdetalenonderwijs.
Het ministerie baseerde zich hiervoor op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding: AT THRESHOLD R 2 na 480 lestijden

 

Instellingen

 

Linken

Andere talen R2- modulair - Opleidingsprofiel SecVO

 

Frans richtgraad 2

Beschrijving

‘Threshold’ of richtgraad 2 is het niveau van de beperkte talige zelfstandigheid.

De taalgebruiker:

  • kan communiceren in de meeste vertrouwde talige situaties, zij het met nog beperkte talige middelen.
  • Hij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning, op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd.
  • Hij kan zich uit de slag trekken in de meeste talige situaties die zich voordoen bij reizen in een land waar de betreffende taal wordt gesproken.
  • Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren.
  • Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redenen en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen.

 

Situering

Studiegebied Talen richtgraad 1 en 2
   
Belangstellingsdomeinen Talen
   
Studieomvang

480 lestijden

 

Toelating

In de regel nemen de Centra voor Volwassenenonderwijs bij de aanvang van een taalcursus een instaptoets af bij de kandidaat-cursisten.
Op grond van de uitslag mag de cursist dan starten in:

  • richtgraad één: beginner
  • richtgraad twee: praktische kennis
  • richtgraad drie: gevorderde (professionele) kennis
  • richtgraad vier: gespecialiseerde opleiding.

Met de term richtgraad duidt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een graad van vordering, of een niveau-bepaling aan in het vreemdetalenonderwijs.
Het ministerie baseerde zich hiervoor op het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 

Sanctie

Certificaat van de opleiding: AT THRESHOLD R 2 na 480 lestijden

 

Instellingen

 


Gegevens bijgewerkt tot 30-11-2015