Secundair volwassenenonderwijs

Zoek:
via opleidingen
via studiegebieden
via instellingen
via belangstelling
via trefwoorden

Zoek: via opleidingen | via studiegebieden | via instellingen | via belangstelling | via trefwoorden

Wat?

Het secundair volwassenenonderwijs biedt algemene, taal- en beroepsopleidingen aan. De opleidingen kan je volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). De opleidingen zijn modulair georganiseerd. Dit betekent dat de leerstof is onderverdeeld in een aantal kleine pakketten (modules). Meerdere modules vormen samen een opleiding. Het cvo is vrij om een module over een gedeelte van het jaar, over een heel jaar of over meerdere jaren te spreiden. Een module kan op verschillende ogenblikken van het schooljaar starten. Hierdoor kan je zelf je studiepakket samenstellen en zo de duur van je studie bepalen. De opleidingen worden onderverdeeld in studiegebieden. De lessen worden meestal ’s avonds gegeven. Een schooljaar loopt van september tot juni.

Wanneer word ik toegelaten?

Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (bij inschrijving 16 jaar zijn of 15 jaar en de twee eerste leerjaren van het voltijds secundair onderwijs beëindigd hebben). Je moet bij inschrijving beschikken over de Belgische nationaliteit of voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Voor enkele opleidingen moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar). Dit is bij de betreffende opleidingen vermeld.

Wat kan ik behalen?

De attesten, getuigschriften e.d. die je kan behalen, zijn bij iedere opleiding vermeld.  Mits bepaalde voorwaarden kan je een Diploma secundair onderwijs behalen! (zie  ‘Nog geen diploma SO?').

Gratis? 

Je moet inschrijvingsgeld betalen (1,50 euro per uur); daarnaast kan het CVO ook nog geld vragen voor cursussen en materialen. Onder bepaalde voorwaarden is vrijstelling van inschrijvingsgeld mogelijk. Informeer je bij het CVO van je voorkeur.

De gegevens over het secundair volwassenenonderwijs zijn afkomstig van het ministerie van onderwijs en vorming.