Studierichtingen SO op basis van het studiegebied:

Mechanica - Elektriciteit

Derde graad SO

7e specialisatiejaar BSO

Se-n-Se

Modulaire opleidingen BSO
Buisfitter (7e specialisatiejaar)
Installateur domotica (7e specialisatiejaar)