Bijzondere vorming woordkunst-drama - Derde graad - KSO

Studierichting "Bijzondere vorming woordkunst-drama"

Dit bijkomend jaar richt zich naar leerlingen die zich willen voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van hogere opleidingen in toneelkunst.  
Het is zowel bedoeld voor jongeren die geen KSO-opleiding ‘Woordkunst-Drama’ hebben gevolgd en die na het behalen van hun diploma SO (ASO, TSO, BSO) alsnog wensen door te stromen naar het hoger kunstonderwijs in de podiumkunsten.
Ook jongeren die via het Deeltijds Kunst Onderwijs geproefd hebben van de podiumkunsten maar wiens niveau nog ontoereikend is, zijn welkom.

Het is de bedoeling dat je een intensieve vooropleiding krijgt in de woordkunsten (voordracht, toneel, cabaret, kleinkunst, muziektheater,…).
Bovendien verwerf je inzicht in het hedendaagse theateraanbod en in je eigen mogelijkheden op het vlak van podiumkunsten.

Let op
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heb je recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

Bijzondere vorming woordkunst-drama - Derde graad - KSO

 

Dit bijkomend jaar richt zich naar leerlingen die zich willen voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van hogere opleidingen in toneelkunst.  
Het is zowel bedoeld voor jongeren die geen KSO-opleiding ‘Woordkunst-Drama’ hebben gevolgd en die na het behalen van hun diploma SO (ASO, TSO, BSO) alsnog wensen door te stromen naar het hoger kunstonderwijs in de podiumkunsten.
Ook jongeren die via het Deeltijds Kunst Onderwijs geproefd hebben van de podiumkunsten maar wiens niveau nog ontoereikend is, zijn welkom.

Het is de bedoeling dat je een intensieve vooropleiding krijgt in de woordkunsten (voordracht, toneel, cabaret, kleinkunst, muziektheater,…).
Bovendien verwerf je inzicht in het hedendaagse theateraanbod en in je eigen mogelijkheden op het vlak van podiumkunsten.

Let op
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg. Bij een negatieve evaluatie heb je recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Podium

Situering binnen studiegebied "Podiumkunsten"

 
Derde graad 7e jaren

Dans (KSO)
Muziek (KSO)
Woordkunst-drama (KSO)

Bijzondere muzikale vorming (KSO)
Bijzondere vorming dans (KSO)
Bijzondere vorming woordkunst-drama (KSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Bijzondere vorming woordkunst-drama" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?

Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs.

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

Wat na "Bijzondere vorming woordkunst-drama" ?

Na deze richting ga je verder studeren in het hoger onderwijs. 

7e jaren TSO/KSO

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook kiezen voor een 7e leerjaar tso of kso
Deze opleidingen zijn sterk beroepsgericht.
Je wordt rechtstreeks toegelaten in een 7e leerjaar tso of kso van hetzelfde studiegebied waarin je het diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Binnen het studiegebied Podiumkunsten worden echter geen 7e leerjaren tso of kso georganiseerd.
Bij de overgang naar een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt of een 7e leerjaar tso of kso van een ander studiegebied heb je toestemming nodig van de toelatingsklassenraad, eventueel na een toelatingsproef.

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren TSO/KSO georganiseerd.

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

  • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
  • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
  • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
    Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Professionele Bachelors

Met het diploma van secundair onderwijs op zak is verder studeren in het Professioneel hoger onderwijs  mogelijk.
Uiteraard ben je het best voorbereid op studierichtingen die een beroep doen op je specifieke vooropleiding. Natuurlijk kan je ook voor een totaal andere vervolgstudie kiezen.
Niet alle opleidingen zijn even vlot haalbaar. Motivatie, studiehouding, vooropleiding en talent bepalen mee je succes. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
De academische opleidingen aan de universiteit zijn sterk theoretisch en hier is een instap na kso verre van vanzelfsprekend.
De academische opleidingen aan een 'School of Arts' zijn een voortzetting van het kunstonderwijs en leggen het accent meer op het artistieke dan op het theoretische.
Je moet voor deze richtingen een artistieke toelatingsproef doen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt in een ander studiegebied.

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren BSO georganiseerd.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.