BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - Bouw - Metaal  

Beschrijving van de richting "Bouw - Metaal" (OV 4 Type 3 )

Beroepenveld BOUW:

Je maakt kennis met het beroep van metser, vloerder, stukadoor, voeger, bekister, betonwerker, ….
Je  leert  materialen uit de bouwsector kennen: de waterpas, het schietlood, de nijptang, de koevoet, de vouwmeter, het truweel, …
Je leert het juiste gereedschap voor een taak kiezen en het veilig gebruiken.
Je krijgt les over verschillende bouwmaterialen (soorten stenen, beton, ...), hun samenstelling en hoe en wanneer ze worden gebruikt. Ook granulaten (grind, zand, steenslag) en verschillende bindmiddelen (cement, kalk en gips) leer je kennen.
Je maakt kennis met verschillende bouwtechnieken (hout- , systeem- , metaalskelet-, prefabbouw,…)
Ook leer je zelf mortel en (gewapend) beton maken, een plan gebruiken, uitmeten, metselen en voegen.
En je mag reeds eenvoudige bouwconstructies (een tuinmuurtje, een brievenbus..) tekenen en maken.
Bovendien leer je uitrekenen hoeveel materiaal je nodig hebt voor een constructie, hoeveel dit zal kosten en hoe lang je eraan zal werken.

Beroepenveld METAAL:

Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, plaatbewerker, frezer, installateur centrale verwarming en sanitair, onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer…).
Je leert verschillende soorten metaal kennen en gereedschap om het te verwerken.
Door ermee te oefenen leer je het gereedschap veilig gebruiken en onderhouden.
Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen.
In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen en al doende oefen je technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, zagen… .

 

Welke lessen krijg ik in "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Bouw - Metaal" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kunt starten als je ofwel:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (regelmatige leerling uit Opleidingsvorm 1, 2, 3)  én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • een 'attest van regelmatige lesbijwoning' over het 1e leerjaar van het secundair onderwijs hebt.
  In dit geval kom je uit een school die gebruik maakt van het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad' tot het einde van de 1e graad.
  Het is de inrichtende macht van de school die beslist of er van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

Wat kan je behalen na "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering.

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen* kan de klassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

De logisch aansluitende studierichtingen OV4 type 3 in de 2de graad BSO zijn:

 • Basismechanica; 
 • Bouw;
 • Schilderwerk en decoratie, 

Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.Als je overschakelt naar het gewoon onderwijs, kijk dan bij de overeenstemmende richting voor een overzicht van alle mogelijkheden.

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - Bouw - Metaal  

Beschrijving van de richting "Bouw - Metaal" (OV 4 Type 3 )

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Beroepenveld BOUW:

Je maakt kennis met het beroep van metser, vloerder, stukadoor, voeger, bekister, betonwerker, ….
Je  leert  materialen uit de bouwsector kennen: de waterpas, het schietlood, de nijptang, de koevoet, de vouwmeter, het truweel, …
Je leert het juiste gereedschap voor een taak kiezen en het veilig gebruiken.
Je krijgt les over verschillende bouwmaterialen (soorten stenen, beton, ...), hun samenstelling en hoe en wanneer ze worden gebruikt. Ook granulaten (grind, zand, steenslag) en verschillende bindmiddelen (cement, kalk en gips) leer je kennen.
Je maakt kennis met verschillende bouwtechnieken (hout- , systeem- , metaalskelet-, prefabbouw,…)
Ook leer je zelf mortel en (gewapend) beton maken, een plan gebruiken, uitmeten, metselen en voegen.
En je mag reeds eenvoudige bouwconstructies (een tuinmuurtje, een brievenbus..) tekenen en maken.
Bovendien leer je uitrekenen hoeveel materiaal je nodig hebt voor een constructie, hoeveel dit zal kosten en hoe lang je eraan zal werken.

Beroepenveld METAAL:

Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, plaatbewerker, frezer, installateur centrale verwarming en sanitair, onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer…).
Je leert verschillende soorten metaal kennen en gereedschap om het te verwerken.
Door ermee te oefenen leer je het gereedschap veilig gebruiken en onderhouden.
Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen.
In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen en al doende oefen je technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, zagen… .

Welke lessen krijg ik in "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Bouw - Metaal" volgen ? (OV 4 Type 3 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kunt starten als je ofwel:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (regelmatige leerling uit Opleidingsvorm 1, 2, 3)  én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • een 'attest van regelmatige lesbijwoning' over het 1e leerjaar van het secundair onderwijs hebt.
  In dit geval kom je uit een school die gebruik maakt van het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad' tot het einde van de 1e graad.
  Het is de inrichtende macht van de school die beslist of er van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald. De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent.
  Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering.

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

In uitzonderlijke gevallen* kan de klassenraad afwijken van deze data.

Wat na "Bouw - Metaal" ? (OV 4 Type 3 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.

De logisch aansluitende studierichtingen OV4 type 3 in de 2de graad BSO zijn:

 • Basismechanica; 
 • Bouw;
 • Schilderwerk en decoratie, 

Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.Als je overschakelt naar het gewoon onderwijs, kijk dan bij de overeenstemmende richting voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school